Tygryski

Pokój Tygryska  4-5 latki


Co słuchać w grupie – czerwcu 2019

Tematyka kompleksowa

 Dzień Dziecka   

Wakacje tuż-tuż

Kolory lata

Do widzenia, przedszkole 

Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne:

 • Kształtowanie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania.
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i podawania nazw kierunków w przestrzeni i na kartce.
 • Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.
 • Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu hamak.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski h w wyrazach.
 • Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
 • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie.
 • Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.
 • Kształcenie świadomości posiadania równych praw.
 • Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi oraz podkreślanie, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.
 • Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
 • Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.
 • Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.
 • Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.
 • Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.

Nasze wiersze i piosenki:

Podajmy sobie ręce

Muzyka: K. Kwiatkowska
Słowa: D. Gellner

Chociaż świat dokoła
dziwny jest i wielki,
a my tacy mali,
mali jak kropelki

Podajmy sobie ręce
w zabawie i w piosence,
w ogródku przed domem,
na łące znajomej.
Podajmy sobie ręce
przez burze i przez tęcze,
pod gwiazdą daleką,
nad rzeczką i rzeką.

Kiedy nagle z bajki
zniknie dobra wróżka,
kiedy szary smutek
wpadnie do fartuszka

Podajmy sobie ręce …
Choć nas czasem dzielą
nieprzebyte góry,
nieskończone drogi,
zachmurzone chmury

Niech żyją wakacje

Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las,
i niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.

Pojedzie z nami piłka
i kajak, i skakanka,
będziemy grać w siatkówkę
od samiutkiego ranka.

Gorące, złote słońce
na ciemno nas opali,
w srebrzystej, bystrej rzece
będziemy się kąpali.

Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las,
i niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.

To planujemy w czerwcu:

04.06-  Dzień Dziecka w Staniszczach Małych,

14.06– Festyn przedszkolny

17.06– finał programu Mały Opolanin

O pozostałych wyjściach, spotkaniach… będe Państwa informowała na bieżąco.

Zabawy z językiem angielskim

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut

Utrwalamy umiejętność stosowania form przedstawiania się, opisywania siebie, miejsca zamieszkania i wieku:

Hello! What`s your name? I`m ….. How are you? I`m fine/ good, wonderful, great, not so good, tired, hungry/ Who are you? I`m a girl/ boy. How old are you? I`m five. Where do you live? I live in Opole  

At the Meadow – posługiwanie się nazwami zwierząt żyjących na łące: frog, butterfly, ladybird, stork, spider, fro0ggrasshopper, ant, w zabawach; What is missing?;Chinese whispers;  Bingo, Memory, Spider is coming,  Animal`s train.

Odpowiadanie na pytania: What`s this? What colour is … /a frog /? How many …/ ants/ ? – kształtowanie umiejętności samodzielnego zadawania pytań.

I like – umiejętne stosowanie zwrotów: Do you like …frogs? Yes I do / No I don`t w zabawach z wykorzystaniem znanych nazw zwierząt. Próby formułowania wypowiedzi I like …/I don`t like…

Polecenia i gesty – w  czasie zajęć i zabaw wykorzystujemy zwroty: be quiet please, stand up, sit down, make a circle/ train/, choose the picture, give me, show me, listen, repeat please, throw,, look, Let`s sing;

Nasze piosenki

Make a circle

Make a circle big x3, small x3, big x3

Make a circle small x3, hello x3

Make a circle round and round  x3,

Make a circle round and round hello x3

Make a circle up x3 down x3 up x3

Make a circle down x3 now sit down\

The wheels

The wheels on the bus go round and round x3
The wheels on the bus go round and round x2

The door on the bus goes open and shut x3
The door on the bus goes open and shut x2

The wipers on the bus go swish, swish, swish x3
The wipers on the bus go wish, swish, swishx2
The horn on the bus go beep, beep, beep x3
The horn on the bus go beep, beep, beep x2

The people on the bus go up and down x3
The people on the bus go up and down.
The babies on the bus say „Wah, wah, wah x3”
The babies on the bus say „Wah, wah, wah” x2

The mummies on the bus say „Shush, shush, shush” x3
The mummies on the bus say „Shush, shush, shush”x2

Hello how are you

Come on, let’s sing.               
Okay!

Hello! (machamy prawą ręką)
Hello! (machamy lewą ręką)
Hello, how are you? ( robimy ukłon) 
Powtarzamy wszystko 2 razy.

I’m good! (kciuk do góry-prawa ręka)
I’m great! (kciuk do góry-lewa ręka)
I’m wonderful! (kciuki do góry-obie ręce, poruszamy bioderkami)
Powtarzamy wszystko 2 razy.

Hello! (machamy prawą ręką)
Hello! (machamy lewą ręką)
Hello, how are you? ( robimy ukłon)
Powtarzamy wszystko 2 razy.

I’m tired. (opuszczamy ramiona w dół i wzdychamy)
I’m hungry.(masujemy się po brzuchu) 
I’m not so good. (kciuki w dół, smutna mina)
Powtarzamy wszystko 2 razy.

Hello! (machamy prawą ręką)
Hello! (machamy lewą ręką)
Hello, how are you? ( robimy ukłon)

Incy Wincy spider

Incy Wincy spider

Climbed up the water spout

Down came the rain

And washed poor

Incy out Out came the sunshine  and dried up all the rain

And Incy Wincy spider

Climbed up the spout again.

 

Incy Wincy spider

Climbed up the water spout

Down came the rain

And washed poor Incy out

Out came the sunshine  and dried up all the rain

And Incy Wincy spider

Climbed up the spout again.

 

Bye bye. Goodbye

Bye bye. Goodbye.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

I can clap my hands.
I can stamp my feet.
I can clap my hands.
I can stamp my feet.

Bye bye. Goodbye.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.
Bye bye. Goodbye.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

GOODBYE!