Tygryski

Pokój Tygryska  4-5 latki


Co słuchać w grupie – kwiecień 2019

Tematyka kompleksowa

Tydzień I: Praca rolnika

Tydzień II: Chronimy środowisko

Tydzień III: Święta Wielkanocne

Tydzień IV, V: Kto ty jesteś?

Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne:

 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Propagowanie postawy proekologicznej.
 • Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora.
 • Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekologia, fauna, flora, godło, flaga.
 • Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych, przełamywanie ewentualnej niechęci.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
 • Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
 • Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.
 • Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.
 • Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.
 • Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Nasze wiersze i piosenki:

Wielkie sprzątanie

W lesie na polanie
Dziś ważne zebranie
Wzięły się zwierzęta
Za wielkie sprzątanie

Szu – szu- szu! Szu – szu- szu!
Pracujemy ile tchu
Szu – szu- szu! Szu – szu- szu!
Zaraz czysto będzie tu!

Mrówka ze ślimaczkiem
Sprzątają pod krzaczkiem
A żabki z wiewiórką
W strumyku za górką….

„Ekostrażnicy”

I. Jak nam ładnie słońce świeci,
Maszerują lasem dzieci,
Jak zielono wokół jest,
Dzisiaj dołącz do nas też.

Ref.: Bo my jesteśmy ekostrażnikami,
I chcemy zadbać o nasz piękny świat,
Dlatego dzisiaj go posprzątamy,
Żeby mógł przetrwać kolejne milion lat.

II. Tak nam ptaszek pięknie śpiewa,
Tak wysoko rosną drzewa,
Kwitną kwiaty, szumi gaj,
Zadbaj o ten ziemski raj.

Ref.: Bo my jesteśmy…}bis

Pisanki

Pisanki, pisanki,
jajka malowane
nie ma Wielkanocy
bez barwnych pisanek.

Pisanki, pisanki
jajka kolorowe,
na nich malowane
bajki pisankowe.

Na jednej kogucik,
a na drugiej słońce,
śmieją się na trzeciej
laleczki tańczące.

Na czwartej kwiatuszki,
a na piątej gwiazdki.
na każdej pisance
piękne opowiastki.

To planujemy w kwietniu:

10.04- pokaz baniek mydlanych w przedszkolu

17.04- wyjazd do Centrum Nauk Przyrodniczych- zajęcia pt „Kodowanie”.

24.04- teatrzyk w przedszkolu- „Zaczarowany las”.

26.04- Dzień Ziemi organizowany przez Tygryski

Zabawy z językiem angielskim

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut

Utrwalamy umiejętność stosowania form przedstawiania się, opisywania siebie, miejsca zamieszkania i wieku:

Hello! What`s your name? I`m ….. How are you? I`m fine/ good, wonderful, great, not so good, tired, hungry/ Who are you? I`m a girl/ boy. How old are you? I`m five. Where do you live? I live in Opole  

Farm  – posługiwanie się nazwami zwierząt żyjących na wsi: cow, horse, pig, sheep, duck, roaster,  cat, dog, donkey, goat , goose w zabawach; What is missing?;Chinese whispers;  Bingo, Memory, Spider is coming, How does the ….duck say? Animal`s train.

Odpowiadanie na pytania: What`s this? What colour is … /a cat /? How many cats ? – kształtowanie umiejętności samodzielnego zadawania pytań.

I like – umiejętne stosowanie zwrotów: Do you like … cats? Yes I do / No I don`t w zabawach z wykorzystaniem znanych nazw zwierząt. Próby formułowania wypowiedzi I like …/I don`t like…

Polecenia i gesty – w  czasie zajęć i zabaw wykorzystujemy zwroty: be quiet please, stand up, sit down, make a circle/ train/, choose the picture, give me, show me, listen, repeat please, throw,, look, Let`s sing;

Old Mc Donald

Old MacDonald had a farm, EE-I-EE-I-O.
And on that farm he had a cow, EE-I-EE-I-O.
With a moo moo here and a moo moo there
Here a moo, there a moo, everywhere a moo moo
Old MacDonald had a farm, EE-I-EE-I-O.

Old MacDonald had a farm, EE-I-EE-I-O.
And on that farm he had a horse, pig, sheep, duck, rooster.

The wheels

The wheels on the bus go round and round x3
The wheels on the bus go round and round x2

The door on the bus goes open and shut x3
The door on the bus goes open and shut x2

The wipers on the bus go swish, swish, swish x3
The wipers on the bus go wish, swish, swishx2
The horn on the bus go beep, beep, beep x3
The horn on the bus go beep, beep, beep x2

The people on the bus go up and down x3
The people on the bus go up and down.
The babies on the bus say „Wah, wah, wah x3”
The babies on the bus say „Wah, wah, wah” x2

The mummies on the bus say „Shush, shush, shush” x3

The mummies on the bus say „Shush, shush, shush”x2