Tygryski

Pokój Tygryska  4-5 latki


Co słuchać w grupie – luty 2019

Tematyka kompleksowa

Tydzień I – Nasze ulubione baśnie

Tydzień II – Karnawał

Tydzień III – W dawnych czasach i baśniach

Tydzień IV – Kiedy patrzę w niebo

Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne:

 • Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
 • Rozwijanie pamięci wzrokowej.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
 • Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
 • Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
 • Rozwijanie umiejętności improwizowania.
 • Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
 • Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: nuta, smok, rakieta.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski n, s, r w wyrazach.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
 • Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem oraz zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.
 • Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
 • Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.
 • Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

Nasze wiersze i piosenki:

„Przedszkolna samba”

I. Brazylijska dżungla, tropikalny gąszcz,
płynie Amazonka a w niej wielki wąż.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.

Ref.:Tańczmy sambę wszyscy razem w kole,
brazylijską sambę tańczy całe przedszkole. (bis)

II. Brazylijska dżungla, tropikalny las.
Brazylijska samba niech rozgrzewa nas.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.

Ref.:Tańczmy sambę…

„Lot kosmiczny”

Kosmos jest zagadką,

więc nie lada gratką

będzie lecieć tam.

Wsiadam do rakiety

szybszej niż komety-

już przygodę mam.

Ref.Lot kosmiczny, lot kosmiczny,

marzy o nim każdy z nas.

Ponad dźwiękiem, ponad światłem

tajemniczych szukam tras.

Lot kosmiczny, lot kosmiczny,

czy w kosmosie mieszka ktoś ?

I na pewno się ucieszy,

że przybywa z Ziemi gość.

To planujemy w lutym:

13.02- Bal przebierańców w przedszkolu, zdjęcia

14.02– udział w corocznej przedszkolnej akcja charytatywnej „Serce dla hospicjum”.

28.02- Tłusty czwartek dzisiaj mamy, więc na pączki zapraszamy….- zabawa w przedszkolu

Zabawy z językiem angielskim

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut

It`s winter

wprowadzenie słownictwa z zakresu winter: snow, snow balls, snowman, icicle, snowflake, cold;

–  wprowadzenie słownictwa z zakresu winter` s clothes; hat, jacket, trousers, gloves, boots, scarf, mittens

– wprowadzenie słownictwa z zakresu make a snowman : tummy, head, arm. bottom, eyes, nose, hat, scarf

– utrwalanie słownictwa z wykorzystaniem zabaw: Throw the beanbag, What`s missing,Memory, Bingo, Winter`s  train, Chinese whispers, Choose the picture, Spider is coming, Make a snowman,Make a winter`s picture,

– kształtowanie umiejętności odpowiedzi na pytania: What`s this? What`s colour is …? How many ../balls/ are there? oraz Is it a …/ball/? Yes, it is; No, it isn`t

– utrwalenie umiejętności odpowiedzi na pytania: What`s your name?  I`m  Kate. How are you? Fine, thank, you. How old are you? I`m five. Who are you? I`m a boy/ a girl

Our song

Make a circle

Make a circle big x3, small x3, big x3

Make a circle small x3, hello x3

 

Make a circle round and round  x3,

Make a circle round and round hello x3

 

Make a circle up x3 down x3 up x3

Make a circle down x3 now sit down\

https://www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ

Little snowflake

Snowflake , snowflake
Little snowflake
Little snowflake falling from the sky
Snowflake , snowflake
Little snowflake
Falling falling falling falling falling falling falling falling falling
Falling on my head

Snowflake , snowflake
Little snowflake
Little snowflake falling from the sky
Snowflake , snowflake
Little snowflake
Falling falling falling falling falling falling falling falling falling
Falling on my nose

Snowflake , snowflake
Little snowflake
Little snowflake falling from the sky
Snowflake , snowflake
Little snowflake
Falling falling falling falling falling falling falling falling falling
Falling in my hand

Falling on my head
Falling on my nose
Falling in my hand

Snowflake , snowflake
Little snowflake

https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok

I’m a Little Snowman

I’m a little snowman,

look at me. [Point your index fingers away from your eyes, then point to your

These are my buttons, 1 2 3. [Make a small circle with your thumb and index

finger, then move it down the front of your shirt 3 times.]

These are my eyes and this is my nose. [Point to your eyes with two hands, then

point to your nose with one hand.]

I wear a hat and scarf. [Pretend to put on a hat and wrap a scarf around your

neck.]

Brrr…it’s cold! [Hug yourself and shiver.]

I’m a little snowman, look at me.

These are my buttons, 1 2 3.

These are my eyes and this is my nose.

I wear a hat and scarf. Brrr…it’s cold!

I’m a little snowman, look at me.

These are my buttons, 1 2 3.

These are my eyes and this is my nose.

I wear a hat and scarf. Brrr…it’s cold!

https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k

 

One little finger

One little finger, one little finger, one little finger.Tap tap tap.

Point your finger up.  Point your finger down.

Put it on your head. Head!

 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up.  Point your finger down.

Put it on your nose. Nose!

 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up. Point your finger down.

Put it on your chin. Chin!

 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up. Point your finger down.

Put it on your arm. Arm!

 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up. Point your finger down.

Put it on your leg. Leg!

 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up. Point your finger down.

Put it on your foot. Foot!

Put it on your leg. Leg!

 

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ