Opłaty za przedszkole

Numer konta Bank Millenium w Opolu

81 1160 2202 0000 0002 1603 9589

Od 1 kwietnia 2017 r. stawka żywieniowa obowiązująca w naszym przedszkolu wynosi 6,50 zł:

Opłaty za korzystanie z usług świadczonych przez przedszkola publiczne pobierane są na podstawie uchwały nrIX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez miasto Opole ( DziennikUrzędowy Województwa Opolskiego z dnia 1 czerwca 2011 r. Nr 57 poz.749)

Pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny przez 5 godzin dziennie, w godzinach 7.00 – 12.00 . Opłata za świadczenia przedszkoli od 1 września 2013 r. wynosi 1 zł za godzinę nauczania, wychowania i opieki.

Więcej szczegółów dotyczących opłat za przedszkole można uzyskać na stronie http://www.oswiata.opole.pl/przedszkola/oplaty-w-przedszkolach-publicznych-w-opolu

?