O przedszkolu

Nasze przedszkole to placówka z pięknymi tradycjami, wychowała już kilka pokoleń.

Zapewniamy wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim naszym wychowankom. Traktujemy, każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.

Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami.

Stworzyliśmy znakomite warunki i miłą, domową atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

Wspomagamy ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami.

Zapewniamy opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji.

Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

Rodzice współdecydują i podejmują, decyzje odnośnie funkcjonowania przedszkola zgodnie z ich oczekiwaniami.

Kadra nauczycielska posiada pełne kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne oraz pogłębia i poszerza swoje umiejętności na różnych formach doskonalenia zawodowego.

Promujemy tożsamość narodową i uczymy „bycia dobrym Polakiem oraz Europejczykiem”.

Propagujemy postawy proekologiczne biorąc udział w akcji „Śmieci mniej – Ziemi lżej”, „Dobre rady na elektroodpady” oraz zdrowy styl życia uczestnicząc w projektach „Zachowaj równowagę – szkoła i przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Moje dziecko idzie do szkoły”

Angażujemy się w akcje charytatywne: „Góra grosz”, „Zaczytani”, ” Szlachetna paczka”, „Gwiazdka dla Afryki”, wspieramy opolskie Hospicjum dla dzieci, zbieramy dary dla Domu Pomocy dla samotnej matki z dzieckiem w Zopowej.

Uświadamiamy dzieciom ich prawa i obowiązki.

Posiadamy – Hymn Przedszkola.

W październiku obchodzimy uroczyście urodziny Kubusia Puchatka.