Model naszego absolwenta

Absolwent Przedszkola nr 24 „Chatka Puchatka”

Jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

Jest aktywny, dociekliwy , kreatywny i ambitny.

Rozumie świat i wartości w nim nagromadzone,

Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną,

Jest przygotowany do obowiązku szkolnego.