Misja przedszkola

Wszystkim naszym wychowankom zapewniamy wszechstronny, bezpieczny rozwój w atmosferze akceptacji i zaufania, przy jednoczesnym poszanowaniu ich praw.
Traktujemy dzieci indywidualnie i podmiotowo, a formy i metody pracy dostosowujemy do potrzeb i możliwości każdego z wychowanków.
Zależy nam na tym, żeby dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe.
Przygotowujemy je do wykorzystania swoich mocnych stron i pokonywania własnych słabości.
Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, miłości, szacunku i tolerancji.
Promujemy zdrowie fizyczne i psychiczne.
Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego. Jesteśmy współpartnerami, dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro dziecka.
Wyróżnia nas odpowiedzialność za los dzieci, wychodzenie na przeciw potrzebom rodziny i otwartość na zmiany.