Metody pracy

” Uczenie się nie jest procesem odbywającym się wyłącznie w głowie. „

Dr Carla Hannafard

Głównymi metodami w naszym programie nauczania są metody czynne (uczenie się przez doświadczenie), co pozwala na kształtowanie nawyków umysłowych obejmujących rozmaite sposoby interpretowania doświadczeń:

 • rozumienie przeżywanych doświadczeń,
 • myślenie teoretyczne, rozwiązywanie hipotez, analizę i syntezę,
 • dociekliwość badawczą,
 • dążenie do dokładności,
 • podejście empiryczne,
 • rozumienie konsekwencji działań,
 • wytrwałość w dążeniu do rozwiązywania problemów,
 • wnioskowanie o związkach przyczynowo-skutkowych,
 • przewidywanie odczuć innych

Uczymy dzieci poprzez przekazywanie im informacji o świecie w sposób rzetelny za pomocą faktów. Fakty są podstawą wiedzy. Dzieci uczą się faktów w tempie, którego żaden dorosły nie może osiągnąć. Dla małego dziecka nauka faktów jest tak łatwa, jak bułka z masłem i stanowi ogromną zabawę. Im młodsze dziecko, tym łatwiej nauczyć je faktów staramy się wszystko przekazywać w sposób prosty i logiczny.

Najważniejsze dla nas jest poznanie dziecka i jego możliwości na tej bazie stymulowanie jego rozwoju. Efektem końcowym jest przyjęty przez nas model absolwenta naszego przedszkola.

Cele te realizujemy poprzez następujące programy i elementy metod:

 • „Entliczek pemtliczek – ku dziecku”, „Szkoła tuż, tuż”, „Razem w przedszkolu” – programy edukacji przedszkolnej wspomagające rozwój aktywności dzieci zatwierdzone przez MEN,
 • „Dziecięca Matematyka” program Gruszczyk Kolczyńska Edyta i Zielińska Ewa z zakresu edukacji matematycznej w przedszkolu,
 • „Metoda Dobrego Startu” M. Bogdanowicz przygotowująca do nauki pisania i czytania,
 • „Edukacja Przez Ruch” D.Dziamska
 • Metody pobudzające aktywność muzyczno-ruchową wg pedagogiki zabaw „Klanza” R.Labana i Kniessów oraz Batii Strauss,
 • Metody relaksacyjne przy muzyce dostosowane do wieku, możliwości i potrzeb dzieci

W kontaktach z otoczeniem dziecko buduje swoją osobowość swoje ja. Staje się indywidualnością – pod warunkiem, że dorośli tego chcą i umożliwia mu to.

Bardzo ważną rolą jest nabywanie przez dzieci umiejętności i potrzeby obcowania z przyrodą – od najbliższych dziecku drzew, kwiatów, ptaków, roślin itp. Aż do jego miejsca na świecie.

Program realizowany jest w cyklach, które są zharmonizowane z porami roku, codziennym życiem, uroczystościami w przedszkolu i cyklami „kalendarza” życia rodzinnego (np. Dzień Przedszkolaka, Dzień Mamy, Taty, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Zbliża się Boże Narodzenie, Zwyczaje Wielkanocne, Tydzień Muzeum , Tworzymy Teatr, Korzystam z biblioteki i Internetu, Chronię przyrodę itp.)

Realizujemy również wspólnie ze Szkołą Podstawą nr 14 program współpracy szkolno – przedszkolnej:

 • „Dzisaj przedszkolaki, jutro już pierwszaki”.
?