Kubusie

U Kubusia 4- latki


Co słychać w grupie –  luty 2019

Baśnie, bajki i legendy

Bale, bale w karnawale

W dawnych czasach

Wynalazki

 Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne:

 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji.
 • Kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki teatralnej i filmowej.
 • Rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia.
 • Rozbudzenie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci.
 • Doskonalenie technik zapamiętywania (mnemotechniki).
 • Rozwijanie spostrzegawczości.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi.
 • Rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych zgodnie z chronologią wydarzeń.
 • Rozbudzanie fantazji i wyobraźni.
 • Rozwijanie umiejętności teatralnych.
 • Zilustrowanie utworu literackiego za pomocą przedstawienia kukiełkowego.
 • Rozwijanie poczucia rytmu.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w parach.
 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanych cech.
 • Kształtowanie umiejętności dobierania stroju adekwatnie do okazji.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze strachem przed wizytą u fryzjera.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnych emocji i rozpoznawania różnych emocji u innych osób.
 • Usprawnianie aparatu oddechowego.
 • Kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.
 • Kształtowanie wrażliwości muzycznej.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego ze światem dinozaurów.
 • Rozbudzanie ciekawości badawczej.
 • Poznawanie rożnych form ekspresji artystycznej – rysowania węglem.
 • Kształtowanie umiejętności manualnych.
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 • Rozwijanie pomysłowości dzieci.
 • Rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania, w którym jest mniej, więcej i tyle samo.
 • Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie.
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa związanego  z podróżowaniem, środkami transportu.
 • Kształtowanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zabawy parateatralne i dramowe.
 • Doskonalenie pamięci słuchowej.
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia prac technicznych z wykorzystaniem różnych materiałów.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
 • Rozwijanie pomysłowości i aktywności twórczej.
 • Wdrażanie do umiejętności zakończenia rozpoczętej pracy – przełamywanie barier typu „nie umiem”.

Nasze wiersze i piosenki:

„Bajeczki”

Na pólkach mieszkają książeczki,

w książeczkach mieszkają bajeczki.

Opowiem o nich wam, bo wszystkie dobrze znam.

W bajeczkach znajdziecie rycerzy,

królewnę co spała w wieży

i dobrych wróżek sto i czarownicę złą.

„Dinozaury

Dinozaury to takie stworzenia,

których już od dawna na świecie nie ma.

Niektóre były duże, wielkości wieżowca,

a inne małe, na przykład jak owca.

Drapieżny tyranozaur był groźny szalenie,

jego się bało każde stworzenie.

„Przedszkolna samba”

Brazylijska dżungla, tropikalny gąszcz,

płynie Amazonka, a w niej wielki wąż.

Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.

Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.

Ref.Tańczmy sambę wszyscy razem w kole,

brazylijską sambę tańczy całe przedszkole.

To planujemy w lutym:

06.02.19 r. – godz. 9.40 – 11.30 – wyjazd do Centrum Handlowego „Karolinka” – „Epoka lodowcowa” – mroźny i fascynujący świat Arktyki odsłoni swoje tajemnice.

13.02.19 r. – odbędzie się Bal Karnawałowy .

15.02.19 r. – godz. 10.00 – kolejne spotkanie w Bibliotece Osiedlowej – „Walentynkowe czytanie”.

Zabawy z językiem angielskim

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 15 minut

It`s winter

wprowadzenie słownictwa z zakresu winter: snow, snow balls, snowman, snowflake, cold

–  wprowadzenie słownictwa z zakresu winter` s clothes; hat, jacket,  gloves, boots, scarf,

– wprowadzenie słownictwa z zakresu make a snowman : bottom, eyes, nose, hat, scarf

– utrwalanie słownictwa z wykorzystaniem zabaw: Throw the beanbag, What`s missing,Memory, Bingo, Winter`s  train, Chinese whispers, Choose the picture, Spider is coming, Make a snowman,Make a winter`s picture,

– kształtowanie umiejętności odpowiedzi na pytania: What`s this? What`s colour is …? How many ../balls/ are there? oraz Is it a …/ball/? Yes, it is; No, it isn`t

Our song

Make a circle

Make a circle big x3, small x3, big x3

Make a circle small x3, hello x3

 

Make a circle round and round  x3,

Make a circle round and round hello x3

 

Make a circle up x3 down x3 up x3

Make a circle down x3 now sit down\

https://www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ

Little snowflake

Snowflake , snowflake
Little snowflake
Little snowflake falling from the sky
Snowflake , snowflake
Little snowflake
Falling falling falling falling falling falling falling falling falling
Falling on my head

Snowflake , snowflake
Little snowflake
Little snowflake falling from the sky
Snowflake , snowflake
Little snowflake
Falling falling falling falling falling falling falling falling falling
Falling on my nose

Snowflake , snowflake
Little snowflake
Little snowflake falling from the sky
Snowflake , snowflake
Little snowflake
Falling falling falling falling falling falling falling falling falling
Falling in my hand

Falling on my head
Falling on my nose
Falling in my hand

Snowflake , snowflake
Little snowflake

https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok

I’m a Little Snowman

I’m a little snowman,

look at me. [Point your index fingers away from your eyes, then point to your

These are my buttons, 1 2 3. [Make a small circle with your thumb and index

finger, then move it down the front of your shirt 3 times.]

These are my eyes and this is my nose. [Point to your eyes with two hands, then

point to your nose with one hand.]

I wear a hat and scarf. [Pretend to put on a hat and wrap a scarf around your

neck.]

Brrr…it’s cold! [Hug yourself and shiver.]

I’m a little snowman, look at me.

These are my buttons, 1 2 3.

These are my eyes and this is my nose.

I wear a hat and scarf. Brrr…it’s cold!

I’m a little snowman, look at me.

These are my buttons, 1 2 3.

These are my eyes and this is my nose.

I wear a hat and scarf. Brrr…it’s cold!

https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k

 

One little finger

One little finger, one little finger, one little finger.Tap tap tap.

Point your finger up.  Point your finger down.

Put it on your head. Head!

 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up.  Point your finger down.

Put it on your nose. Nose!

 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up. Point your finger down.

Put it on your chin. Chin!

 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up. Point your finger down.

Put it on your arm. Arm!

 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up. Point your finger down.

Put it on your leg. Leg!

 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up. Point your finger down.

Put it on your foot. Foot!

Put it on your leg. Leg!

 

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ