Kubusie

U Kubusia 4- latki


Co słychać w grupie –  kwiecień 2019

Praca rolnika

Dbamy o naszą planetę

Wielkanoc

Tajemnice książek

 Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne:

 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań do Wielkanocy i wypowiadania się na jego temat.
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania.
 • Doskonalenie umiejętności manualnych.
 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.
 • Rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych.
 • Kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
 • Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych.
 • Rozwijanie umiejętności składania życzeń.
 • Doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj.
 • Wzmacnianie więzi społecznych w grupie rówieśników i w gronie rodzinnym.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi.
 • Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta.
 • Budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów.
 • Zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba.
 • Rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy.
 • Kształtowanie u dzieci świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych.
 • Zaznajamianie dzieci z rodzajem pracy w gospodarstwie w odniesieniu do pór roku.
 • Rozwijanie u dzieci spostrzegawczości i koncentracji uwagi.
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
 • Zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
 • Wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.
 • Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.
 • Poznanie sposobów wykorzystania prądu.
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.
 • Rozbudzenie w dziecku zainteresowania książką i czytaniem.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej książki.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Budowanie wiedzy dzieci na temat powstawania papieru.
 • Poszerzanie wiedzy dzieci o zawodach: pisarz, grafik, redaktor, drukarz.
 • Rozwijanie kreatywności przez zabawę we wspólne tworzenie opowiadania.
 • Poszerzenie słownika dzieci o pojęcie księgarnia.
 • Wprowadzenie do posługiwania się pieniędzmi przez zabawę w sklep.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania się w księgarni.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami działania biblioteki: wypożyczanie i oddawanie.
 • Rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów (książek) wg cech (np. wygląd, treść).

Nasze wiersze i piosenki:

WIERSZE:

„Wielkanoc”

W Wielkanocny poranek

dzwoni dzwonkiem baranek.

A kurczątka z zającem podskakują na łące.

Wielkanocne kotki, robiąc miny słodkie,

już wyjrzały z pączka, siedzą na gałązkach.

Kiedy będzie Wielkanoc ? Wierzbę pytają.

 

PIOSENKI:

„Wełniany baranek”

Ten mały nasz baranek,

wszyściutko ma wełniane.

Lali la, lali la, lali la.

Wełniane ma trzewiczki,

wełniane rękawiczki.

Lali la…

Co tu robisz, baranku?

Chłodno dzisiaj od ranka,

chmurki na niebie jak pianka.

Lali la….

 

„Wielkie sprzątanie”

W lesie na polanie dziś ważne zebranie.

Wzięły się zwierzęta za wielkie sprzątanie.

Ref.

Szu – szu – szu! Szu – szu – szu!

Pracujemy ile tchu!

Szu- szu- szu! Szu- szu- szu!

Zaraz czysto będzie tu!

Mrówka ze ślimaczkiem sprzątają pod krzaczkiem.

A żabki z wiewiórką w strumyku za górką.

Ref.

Szu – szu- szu!…..

To planujemy w kwietniu:

10.04.19r. –  pokaz baniek mydlanych w przedszkolu

16.04.19r. – spotkanie wielkanocne w grupie „Kangurków”

24.04.19r. – Teatrzyk „Zaczarowany las” – w przedszkolu

26.04.19r. – spotkanie z okazji Dnia Ziemi w grupie „Tygryski”

29.04.19r. – spotkanie z okazji Dnia Flagi Polski w grupie „Krzysie”

Ponadto cykliczne spotkania na głośnym czytaniu w Bibliotece Osiedlowej

Udział w zajęciu pt. „Ba(śnie) między regałami – w ramach „16 dni literatury dziecięcej i młodzieżowej” w Bibliotece osiedlowej.

 

Zabawy z językiem angielskim

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 15 minut

Utrwalamy umiejętność stosowania form przedstawiania się, opisywania siebie, miejsca zamieszkania i wieku:

Hello! What`s your name? I`m ….. How are you? I`m fine/ good, wonderful, great, not so good, tired, hungry/ Who are you? I`m a girl/ boy. How old are you? I`m five. Where do you live? I live in Opole  

Farm  – posługiwanie się nazwami zwierząt żyjących na wsi: cow, horse, pig, sheep, duck, roaster,  cat, dog, donkey, goat , goose w zabawach; What is missing?;Chinese whispers;  Bingo, Memory, Spider is coming, How does the ….duck say? Animal`s train.

Odpowiadanie na pytania: What`s this? What colour is … /a cat /? How many cats ? – kształtowanie umiejętności samodzielnego zadawania pytań.

I like – umiejętne stosowanie zwrotów: Do you like … cats? Yes I do / No I don`t w zabawach z wykorzystaniem znanych nazw zwierząt. Próby formułowania wypowiedzi I like …/I don`t like…

Polecenia i gesty – w  czasie zajęć i zabaw wykorzystujemy zwroty: be quiet please, stand up, sit down, make a circle/ train/, choose the picture, give me, show me, listen, repeat please, throw,, look, Let`s sing;

 

Old Mc Donald

Old MacDonald had a farm, EE-I-EE-I-O.
And on that farm he had a cow, EE-I-EE-I-O.
With a moo moo here and a moo moo there
Here a moo, there a moo, everywhere a moo moo
Old MacDonald had a farm, EE-I-EE-I-O.

Old MacDonald had a farm, EE-I-EE-I-O.
And on that farm he had a horse, pig, sheep, duck, rooster.

The wheels

The wheels on the bus go round and round x3
The wheels on the bus go round and round x2

The door on the bus goes open and shut x3
The door on the bus goes open and shut x2

The wipers on the bus go swish, swish, swish x3
The wipers on the bus go wish, swish, swishx2
The horn on the bus go beep, beep, beep x3
The horn on the bus go beep, beep, beep x2

The people on the bus go up and down x3
The people on the bus go up and down.
The babies on the bus say „Wah, wah, wah x3”
The babies on the bus say „Wah, wah, wah” x2

The mummies on the bus say „Shush, shush, shush” x3

The mummies on the bus say „Shush, shush, shush”x2