Kubusie

U Kubusia 4- latki


Co słychać w grupie –  czerwiec 2019

Dzień dziecka

Zwierzęta duże i małe

Lato

Wakacje!

 Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne:

 • Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia: prawa i obowiązki.
 • Przybliżenie dzieciom zasad życia w społeczności.
 • Pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek).
 • Uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świeci
 • Rozwijanie umiejętności opowiadania o szczegółach życia codziennego.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania jako gość i gospodarz.
 • Rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach i uważnego słuchania tego, co mówią inni.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania i wydawania poleceń.
 • Poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce.
 • Rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta (większy – mniejszy) oraz cech wspólnych (wygląd, środowisko życia, pożywienie).
 • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta.
 • Zapoznanie dzieci z podstawowymi cechami klasyfikacji zwierząt: ssaki, ptaki, gady, płazy, owady.
 • Kształtowanie zdolności plastycznych.
 • Rozwijanie umiejętności technicznych.
 • Kształtowanie umiejętności reagowania na polecenia w trakcie zabaw ruchowych.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w lesie w stosunku do zwierząt: nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
 • Zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich roli.
 • Wdrażanie dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami; rozwijanie wiedzy o barwach, kontrastach.
 • Uświadamianie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych.
 • Rozwijanie wiedzy dzieci na temat pochodzenia, natury i skutków zjawisk pogodowych.
 • Utrwalanie wiedzy dzieci na temat barw i ich łączenia.
 • Kształtowanie świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku, pory dnia.
 • Wdrażanie dzieci do systematycznej pracy.
 • Zachęcanie dziecka do świadomej obserwacji otaczającego je świata.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej.
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni.
 • Utrwalenie wiedzy dzieci dotyczącej cech barw: ciepłe i zimne kolory.
 • Zapoznanie dzieci z pracą artystów: malarzem, rzeźbiarzem, poetą, muzykiem.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności przez układanie pejzaży górskich z figur geometrycznych.
 • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez zabawę w echo.
 • Porządkowanie wiedzy dzieci na temat rzek, jezior, mórz.
 • Doskonalenie umiejętności koordynacji ruchowej i orientacji.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa – postępowania w przypadku zgubienia się.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawanie zapisu imion: własnego i innych.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
 • Rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie.
 • Zapoznanie dzieci z funkcją pocztówek i zachęcenie do wysyłania kartek z wakacji do przedszkola.

Nasze wiersze i piosenki:

„Prawa dziecka”

Niech się wreszcie każdy dowie

i rozpowie w świecie całym,

że dziecko to także człowiek, tyle że jeszcze mały.

„ZOO – Miś”

Proszę państwa, oto miś,

miś jest bardzo grzeczny dziś.

Chętnie państwu łapę poda.

Nie chce podać? A to szkoda!

„Małpy”

Małpy skaczą niedościgle,

małpy robią małpie figle.

Niech pan spojrzy na pawiana,

co za małpa proszę pana!

PIOSENKI:

„Jadę pociągiem prawdziwym”

Jedzie pociąg jedzie, wiezie ludzi wiezie,

puszcza dymu kłęby.

Powiedź mi sąsiedzie, dokąd że ty jedziesz,

bo ja do Szklarskiej poręby.

Jadę tam do lasu, jadę do sarenki,

jadę sobie zbierać grzyby.

Będę się opalać, będę w słońcu walać,

niech poparzą mnie pokrzywy.

To planujemy w czerwcu:

04.06.19r. – wyjazd do Staniszczy Małych z okazji Dnia Dziecka – śniadanie w tym dniu o godzinie 7.45, prosimy o punktualne przyprowadzenie dziecka do przedszkola. Dzieci mogą zabrać mały plecak, a w nim: chusteczki, mała butelka wody, przekąska (bez czekolady). Prosimy ubrać dzieci na „cebulkę”.

06.06.19r. – o godz. 12.30 – udział w Maratonie Czytania w Bibliotece Osiedlowej.

13.06.19r. – godz. 9.00 – 11.30 – udział w kolejnym spotkaniu z Dogoterapii.

14.06.19r. – zapraszamy na festyn rodzinny do ogrodu przedszkolnego – zaczynamy o 15.30.

18.06.19r. – pożegnamy starszych kolegów z grupy „Kangurki” i „Krzysie”.

Zabawy z językiem angielskim

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 15 minut

Utrwalamy umiejętność stosowania form przedstawiania się, opisywania siebie, miejsca zamieszkania i wieku:

Hello! What`s your name? I`m ….. How are you? I`m fine/ good.  

At the Meadow – posługiwanie się nazwami zwierząt żyjących na łące: frog, butterfly, ladybird, stork, spider, frog,  w zabawach; What is missing?;Chinese whispers;  Bingo, Memory, Spider is coming,  Animal`s train.

Odpowiadanie na pytania: What`s this? What colour is … /a frog /? How many …/ ants/ ? – kształtowanie umiejętności samodzielnego zadawania pytań.

I like – umiejętne stosowanie zwrotów: Do you like …frogs? Yes I do / No I don`t w zabawach z wykorzystaniem znanych nazw zwierząt.

Polecenia i gesty – w  czasie zajęć i zabaw wykorzystujemy zwroty: be quiet please, stand up, sit down, make a circle/ train/, choose the picture, give me, show me, listen, repeat please, throw,, look, Let`s sing;

Nasze piosenki

Make a circle

Make a circle big x3, small x3, big x3

Make a circle small x3, hello x3

Make a circle round and round  x3,

Make a circle round and round hello x3

Make a circle up x3 down x3 up x3

Make a circle down x3 now sit down\

The wheels

The wheels on the bus go round and round x3
The wheels on the bus go round and round x2

The door on the bus goes open and shut x3
The door on the bus goes open and shut x2

The wipers on the bus go swish, swish, swish x3
The wipers on the bus go wish, swish, swishx2
The horn on the bus go beep, beep, beep x3
The horn on the bus go beep, beep, beep x2

The people on the bus go up and down x3
The people on the bus go up and down.
The babies on the bus say „Wah, wah, wah x3”
The babies on the bus say „Wah, wah, wah” x2

The mummies on the bus say „Shush, shush, shush” x3
The mummies on the bus say „Shush, shush, shush”x2

 

Incy Wincy spider

Incy Wincy spider

Climbed up the water spout

Down came the rain

And washed poor

Incy out Out came the sunshine  and dried up all the rain

And Incy Wincy spider

Climbed up the spout again.

Incy Wincy spider

Climbed up the water spout

Down came the rain

And washed poor Incy out

Out came the sunshine  and dried up all the rain

And Incy Wincy spider

Climbed up the spout again.

 

Bye bye. Goodbye

Bye bye. Goodbye.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

I can clap my hands.
I can stamp my feet.
I can clap my hands.
I can stamp my feet.

Bye bye. Goodbye.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.
Bye bye. Goodbye.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

GOODBYE!