Kubusie

U Kubusia 4- latki


Co słychać w grupie –  grudzień 2018

Grudniowe życzenia.

Kim będę jak dorosnę?

Święta za pasem.

Świąteczne tradycje.

Tematyka kompleksowa 

 Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne:

 • Wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych.
 • Kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej przez wzmocnienie mięśni stóp.
 • Organizowanie sytuacji sprzyjającej wykorzystywaniu posiadanych sprawności i umiejętności.
 • Zapoznanie dzieci z zadaniami i funkcjami urzędu pocztowego.
 • Poszerzanie słownika dzieci o pojęcie
 • Wdrażanie dzieci do posługiwania się adresem.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Rozwijanie sprawności manualnych dzieci.
 • Uświadomienie dzieciom, jak można pomagać innym.
 • Wspieranie dzieci przy przygotowaniu prezentów dla potrzebujących dzieci.
 • Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów związanych ze świętami.
 • Rozwijanie u dzieci wyobraźni przestrzennej.
 • Uświadomienie dzieciom, że to co jemy ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie.
 • Rozwijanie u dzieci małej motoryki, usprawnianie palców i dłoni w czasie zajęć poświęconych przygotowaniu jedzenia (wałkowanie, mieszanie, ugniatanie).
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci o wyrazy związane z pracą krawcowej i krawca.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach plastycznych.
 • Wspomaganie dzieci, aby dokończały rozpoczętą pracę.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności planowania działań.
 • Doskonalenie u dzieci umiejętności pracy zespołowej.
 • Budzenie szacunku dzieci dla pracy ludzi z różnych zawodów.
 • Rozwijanie u dzieci procesów spostrzegania poprzez dostrzeganie podobieństw i różnic w wyglądzie konkretnych przedmiotów i ich odpowiedników na ilustracjach.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyku sprzątania po sobie.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności grupowania obiektów według podanej cechy.
 • Zapoznanie dzieci z tradycją ozdabiania choinki.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności manualnych.
 • Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami bożonarodzeniowymi.
 • Doskonalenie u dzieci umiejętności prawidłowego, bezpiecznego posługiwania się sztućcami.
 • Rozbudzenie u dzieci zainteresowania książką, literaturą dla dzieci.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej dzieci, poprzez powtarzanie usłyszanego rytmu.
 • Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała, ćwiczenie równowagi.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności interpretacji utworu muzycznego i scenicznego za pomocą ruchu.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia pewności siebie.
 • Utrwalenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności słuchania innych, nieprzerywania w trakcie czyjejś wypowiedzi.
 • Stwarzanie możliwości rozwijania zmysłu węchu.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.
 • Doskonalenie zmysłu równowagi.
 • Wdrażanie dzieci do umacniania poczucia własnej wartości.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności formułowania życzeń świątecznych.
 • Kształtowanie umiejętności wspólnego śpiewania.
 • Kształtowanie szybkiej reakcji na sygnały słowne oraz muzyczne.
 • Wspieranie dzieci przy wyrabianiu odwagi i śmiałości scenicznej.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia jedności i wspólnego dążenia do wyznaczonego celu.

Nasze wiersze i piosenki:

„Świąteczny czas”

Za oknem już całkiem ciemno,

na niebie pierwsza gwiazdka świeci

na przyjście Mikołaja czekają wszystkie dzieci.

Nim rozpakują prezenty,

złożą swym bliskim życzenia,

zdrowia, szczęścia, miłości i wszystkich marzeń spełnienia.

Podzielą się opłatkiem przy wigilijnym stole.

I z wielkim wzruszeniem w głosie zanucą pastorałki wesołe.

„Kochany Panie Mikołaju”

Kochany Panie Mikołaju, my tak czekamy każdej zimy.

Dlaczego zawsze Pan przychodzi do nas gdy śpimy?

Czy to już musi tak pozostać?

Czy to jest w księgach zapisane?

Ja od prezentu bym wolała spotkanie z Panem.

I wiem od dzieci, że z radością, chciałyby słuchać pana głosu.

W mróz ogrzejemy Pana uszy piosenką gorącą jak rosół.

Ref.

Hu, hu, ha, hu, hu, ha nasza zima zła.

Ale zima z Mikołajem jest pachnącym ciepłym majem.     X 2

To planujemy w grudniu:

3 grudnia o godz. 15.30 – zapraszamy Rodziców na świąteczne warsztaty – prosimy o przyniesienie ze sobą materiałów potrzebnych do wykonania wieńca adwentowego lub świątecznego stroika.

4 grudnia – pieczemy z dziećmi świąteczne pierniki ,

4 grudnia o godz. 9.00 – odbędą się warsztaty plastyczne dla dzieci  – „Renifery”,

6 grudnia – przybędzie do nas wyjątkowy gość – Spotkanie z Mikołajem – prosimy, aby dzieci miały na głowie czerwone czapeczki, rogi renifera lub czapki elfa.

7 grudnia – w godz.14.30 – 17.00 – odbędzie się przedszkolny kiermasz świąteczny – prosimy Rodziców o pomoc i zaangażowanie się w przygotowanie i przeprowadzenie kiermaszu.

18 grudnia o godz. 15.30 – zapraszamy serdecznie Rodziców na Spotkanie Wigilijne.

19 grudnia – odbędzie się Spotkanie Wigilijne dla mieszkańców Chatki Puchatka przygotowane przez grupę „Krzysie”

Zabawy z językiem angielskim

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 15 minut

Christmas time

 –wprowadzenie słownictwa; Santa Claus, sleigh, reindeer, elf, present,

  wprowadzenie słownictwa z zakresu Santa Claus`s clothes; hat, jacket, trousers, gloves, boots, ;

– wprowadzenie słownictwa z zakresu Chritmas: angel, bell, ball, paper chain, lights,

– utrwalanie słownictwa z wykorzystaniem zabaw: Throw the beanbag, What`s missing,Memory, Bingo, Christmas train, Chinese whispers, Choose the picture, Give me…

– kształtowanie umiejętności odpowiedzi na pytania: What`s this? What`s colour is …? How many ../balls/ are there? oraz Is it a …/ball/? Yes, it is; No,, it isn`t

Christmas carols

Jingle Bells

Lyrics:

Dashing through the snow.
In a one-horse open sleigh.
O’er the fields we go.
Laughing all the way.
Bells on bobtails ring.
Making spirits bright.
What fun it is to ride and sing…
…a sleighing song tonight.

Oh! Jingle bells. Jingle bells.
Jingle all the way.
Oh what fun it is to ride…
…in a one-horse open sleigh. HEY!

Jingle bells. Jingle bells.
Jingle all the way.
Oh what fun it is to ride…
…in a one-horse open sleigh.

We Wish You a Merry Christmas

Lyrics:

We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas.
And a Happy New Year.

Happy holidays to you, your family, your friends.
Happy holidays. Merry Christmas.
And a Happy New Year.

(Let’s clap!)

We all do a little clapping.
We all do a little clapping.
We all do a little clapping.
Christmas is here.

(Let’s jump!)

We all do a little jumping.
We all do a little jumping.
We all do a little jumping.
Christmas is here.

(Let’s stomp!)

We all do a little stomping.
We all do a little stomping.
We all do a little stomping.
Christmas is here.

(Shhh…let’s whisper.)

We all do a little whispering.
We all do a little whispering.
We all do a little whispering.
Christmas is here.

(Big voices!)

We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas.
And a Happy New Year.

Merry Christmas  -hohohoho

 

Santa and his reindeer fly across the sky
presents, presents, presents
fly, fly, fly

and he says:

Merry Christmas, Merry Christmas
ho,ho,ho, ho, ho, ho
Merry Christmas, Merry Christmas
Merry Christmas

Look! It’s Santa
Let’s do a Christmas dance
clap our hands
stomp our feet
jump up and down

And we say
Merry Christmas, Merry Christmas
ho,ho,ho, ho, ho, ho
Merry Christmas, Merry Christmas
Merry Christmas

Santa gives us presents….
And it’s a great big
Smile!
We are so happy
Let’s do a Christmas dance

here we go,

clap your hands
clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap
on your knees now
clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap
on your shoulders
clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap
stomp your feet
stomp, stomp, stomp, stomp, stomp, stomp, stomp, stomp, stomp

And we say

Merry Christmas, Merry Christmas
ho,ho,ho, ho, ho, ho
Merry Christmas, Merry Christmas
Merry Christmas