Krzysie

 U Krzysia  5 – 6-latki

Co słychać w grupie – luty 2019

Tematyka kompleksowa

Baśnie, bajki i legendy

Bale, bale w karnawale

W dawnych czasach

Wynalazki

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

 • rozwijanie pamięci słuchowej i słownika czynnego dzieci; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; wprowadzenie litery B, b na przykładzie wyrazu balon;
 • rozwijanie kompetencji językowych przez rozpoznawanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia; doskonalenie kompetencji matematycznych przez segregowanie i rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;
 • poznawanie elementów kultury polskiej na podstawie legend; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach; uświadamianie czym różni się legenda od bajki i baśni;
 • ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie postrzegania wzrokowego przez wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji;
 • poznanie niektórych polskich tańców ludowych, ich nazw oraz podstawowych kroków tanecznych; wprowadzenie litery N, n na przykładzie wyrazu noga;
 • utrwalanie informacji o pracy krawcowej, szewca; rozwijanie umiejętności matematycznych przez mierzenie długości; wprowadzenie liczby 10;
 • podejmowanie samodzielnych aktywności i uczestniczenie w zabawach tematycznych; porównywanie liczebności zbiorów;
 • poszerzenie wiedzy o niektórych zwyczajach karnawałowych na świecie, uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez zabawy taneczne; rozwijanie kompetencji językowych;
 • rozwijanie kompetencji samodzielnego uczenia się z różnych źródeł; wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas rozgrywania gier planszowych; doskonalenie umiejętności odczytywania symboli i posługiwania się nimi;
 • poszerzanie wiedzy o zasobach kryjącymi się pod ziemią (węgiel, bursztyn, sól); poszerzanie wiedzy na temat źródeł złóż w Polsce; stosowanie umiejętności ważenia przedmiotów w zabawie;
 • rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej przez tworzenie własnego pisma obrazkowego; doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmów słuchowo-ruchowych;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas samodzielnego eksperymentowania, rozwijanie spostrzegania przez wskazywanie różnic między obrazkami i wyrazami;
 • poszerzenie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa; doskonalenie umiejętności orientowania się na kartce papieru; rozwijanie pamięci wzrokowej;
 • rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi; wprowadzenie litery P, p na przykładzie wyrazu pralka;
 • wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej; doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej;
 • poszerzanie wiedzy na temat sposobu działania radia, telewizora i telefonu; doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji; rozwijanie słuchu fonematycznego przez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
 • utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym; wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas tworzenia i rozgrywania gier planszowych.

Nasze wiersze i piosenki:

Zabawa karnawałowa

Jak wesoło dziś w przedszkolu,
w koło słychać brawa.
Gra muzyka już od rana,
przecież to karnawał!
Ref.
Teraz obróć się dokoła,
klaśnij w ręce raz, dwa,
tupnij nogą lewą, prawą
i zawołaj: hej, ha!

Gruby kucharz z wielką łyżką
raźno podskakuje,
a kominiarz długą szczotka
w górze wymachuje.
Ref.
Teraz obróć się dokoła,
klaśnij w ręce raz, dwa,
tupnij nogą lewą, prawą

Baba – Jaga małą Śnieżkę
do tańca już prosi,
nie uwięzi ona dzisiaj
Jasia i Małgosi.
Ref.
Teraz obróć się dokoła,
klaśnij w ręce raz, dwa,
tupnij nogą lewą, prawą

Tomcio Paluch też wywija,
choć taki nieduży,
a biedronka z krasnoludkiem
tańczą, aż się kurzy!
Ref.
Teraz obróć się dokoła,
klaśnij w ręce raz, dwa,
tupnij nogą lewą, prawą

Co planujemy w lutym:

13 lutego obędzie się w naszym przedszkolu BAL KARNAWAŁOWY;

19 lutego spotkanie w bibliotece;

20 lutego od godz. 16.00. zapraszamy na konsultacje indywidualne;

Z okazji walentynek, będą do nabycia serduszka-poduszki wykonane przez dzieci. Pieniądze ze zbiórki zostaną przekazane  Hospicjum dla dzieci w Opolu.

Zabawy z językiem angielskim

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut

It`s winter

wprowadzenie słownictwa z zakresu winter: snow, snow balls, snowman, icicle, snowflake, cold;

–  wprowadzenie słownictwa z zakresu winter` s clothes; hat, jacket, trousers, gloves, boots, scarf, mittens

– wprowadzenie słownictwa z zakresu make a snowman : tummy, head, arm. bottom, eyes, nose, hat, scarf

– utrwalanie słownictwa z wykorzystaniem zabaw: Throw the beanbag, What`s missing,Memory, Bingo, Winter`s  train, Chinese whispers, Choose the picture, Spider is coming, Make a snowman,Make a winter`s picture,

– kształtowanie umiejętności odpowiedzi na pytania: What`s this? What`s colour is …? How many ../balls/ are there? oraz Is it a …/ball/? Yes, it is; No, it isn`t

– utrwalenie umiejętności odpowiedzi na pytania: What`s your name?  I`m  Kate. How are you? Fine, thank, you. How old are you? I`m five. Who are you? I`m a boy/ a girl

Our song

Make a circle

Make a circle big x3, small x3, big x3

Make a circle small x3, hello x3

Make a circle round and round  x3,

Make a circle round and round hello x3

Make a circle up x3 down x3 up x3

Make a circle down x3 now sit down\

Little snowflake

Snowflake , snowflake
Little snowflake
Little snowflake falling from the sky
Snowflake , snowflake
Little snowflake
Falling falling falling falling falling falling falling falling falling
Falling on my head

Snowflake , snowflake
Little snowflake
Little snowflake falling from the sky
Snowflake , snowflake
Little snowflake
Falling falling falling falling falling falling falling falling falling
Falling on my nose

Snowflake , snowflake
Little snowflake
Little snowflake falling from the sky
Snowflake , snowflake
Little snowflake
Falling falling falling falling falling falling falling falling falling
Falling in my hand

Falling on my head
Falling on my nose
Falling in my hand

Snowflake , snowflake
Little snowflake

I’m a Little Snowman

I‚m a little snowman,

look at me. [Point your index fingers away from your eyes, then point to your

These are my buttons, 1 2 3. [Make a small circle with your thumb and index

finger, then move it down the front of your shirt 3 times.]

These are my eyes and this is my nose. [Point to your eyes with two hands, then

point to your nose with one hand.]

I wear a hat and scarf. [Pretend to put on a hat and wrap a scarf around your

neck.]

Brrr…it’s cold! [Hug yourself and shiver.]

I’m a little snowman, look at me.

These are my buttons, 1 2 3.

These are my eyes and this is my nose.

I wear a hat and scarf. Brrr…it’s cold!

I’m a little snowman, look at me.

These are my buttons, 1 2 3.

These are my eyes and this is my nose.

I wear a hat and scarf. Brrr…it’s cold!

 

One little finger

One little finger, one little finger, one little finger.Tap tap tap.

Point your finger up.  Point your finger down.

Put it on your head. Head!

 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up.  Point your finger down.

Put it on your nose. Nose!

 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up. Point your finger down.

Put it on your chin. Chin!

 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up. Point your finger down.

Put it on your arm. Arm!

 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up. Point your finger down.

Put it on your leg. Leg!

 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up. Point your finger down.

Put it on your foot. Foot!

Put it on your leg. Leg!