Krzysie

 U Krzysia  5 – 6-latki

Co słychać w grupie – grudzień 2018

Tematyka kompleksowa

Grudniowe życzenia

Święta za pasem

Świąteczne tradycje

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

 • swobodne wypowiadanie się na temat swoich pragnień i marzeń; rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej; wprowadzenie liczby i cyfry 6 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
 • doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez nazywanie kierunków na kartce papieru, odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie – wskazywanie miejsca zamieszkania Mikołaja; rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli;
 • wprowadzenie litery K, k na przykładzie wyrazu koperta, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach, pisanie kartki pocztowej;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych; utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z różnych sprzętów;
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych; rozwijanie umiejętności obdarowywania innych i przyjmowania prezentów, stosowanie zwrotów grzecznościowych;
 • utrwalanie informacji o pochodzeniu różnych produktów, które jemy; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie obiektów według ich przeznaczenia i ciężaru;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez mierzenie długości ubrań i tkanin stopą, krokami, dłonią itp.;
 • poznanie ozdób świątecznych charakterystycznych dla wybranych regionów Polski m.in. Mazowsza, Podkarpacia, Kaszub; doskonalenie umiejętności wskazywania niektórych miast i regionów na mapie Polski; rozwijanie samodzielności i umiejętności sprawdzania własnej pracy; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania w codziennych sytuacjach;
 • doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i zasad podejmowania gości; wprowadzenie liczby i cyfry 7 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie posługiwania się określeniami: mniej, więcej, najmniej, najwięcej; rozwijanie kompetencji językowych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim i obrazem; wprowadzenie litery L, l na przykładzie wyrazu lalka;
 • wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji i obrazów; pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni;
 • zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych regionach Polski m.in. na Mazowszu, Podkarpaciu, Kaszubach; rozwijanie kompetencji językowych poprzez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych zwyczajów związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia);
 • zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach na świecie (mi. in. Meksyk, Wielka Brytania); określanie różnic i podobieństw dotyczących obchodów świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach i w Polsce;
 • umacnianie poczucia przynależności do rodziny; rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych poprzez stosowanie pojęć: wcześniej, później, teraz;
 • zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce; kultywowanie tradycji śpiewania kolęd; poszerzanie wiedzy o kulturze muzycznej różnych regionów Polski;
 • zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce; kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez udział w przedstawieniu przed publicznością; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach.

Nasze wiersze i piosenki:

Największy gazda – ARKA NOEGO

Na tym niebie gwiazdeczka świeci.(Na tym niebie gwiazdeczka świeci.)
Bardzo się dziwią starzy i dzieci.(Bardzo się dziwią starzy i dzieci.)
Co tam wysoko po niebie świeci.(Co tam wysoko na niebie świeci.)
To chyba janioł po niebie leci.(To chyba janioł po niebie leci.)

I anioł leci ,a zanim gwiazda.(I anioł leci ,a za nim gwiazda.)
Narodził się największy gazda.(Narodził się największy gazda.)
Będzie pasał owce po świecie.(Będzie pasał owce po świecie.)
Do Betlejemu zaraz pójdziecie.(Do Betlejemu zaraz pójdziecie.)

Tak jak tu stali se zaśpiewali.(Tak jak tu stali se zaśpiewali.)
Kolenda , koleda pójdziemy dali.(Kolenda, koleda pójdziemy dali.)
Poszli po świecie rozpowiadali.(Poszli po świecie rozpowiadali.)
O narodzeniu w koledach grali.(O narodzeniu w koledach grali.)
I się nie martwcie, że nic nie macie.(I się nie martwcie że nic nie macie.)
Piszczałki weźcie i mu zagrajcie.(Piszczałki weźcie i mu zagrajcie.)

Czego byśmy wam tu życzyli.(Czego byśmy wam tu życzyli.)
Byście wolę Bożą pełnili.(Byście wolę Bożą pełnili.)
Czego byśmy wam tu życzyli.(Czego byśmy wam tu życzyli.)
Byście wolę Bożą pełnili.(Byście wolę Bożą pełnili.)

Byście wolę Bożą pełnili.
Byście wolę Bożą pełnili.

Co planujemy w grudniu:

3 grudnia wybieramy się do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 na pieczenie pierników;

7 grudnia planujemy warsztaty bożonarodzeniowe przygotowane przez  panią Beatę L., będziemy wykonywać świąteczne bałwanki;

7 grudnia odbędzie się w naszym przedszkolu kiermasz bożonarodzeniowy od godz. 14.30.- zapraszamy!

12 grudnia zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie wigilijne w grupie;

19 grudnia odbędzie się Wigilia dla całego przedszkola, przygotowana przez naszą grupę.

Zabawy z językiem angielskim

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut

Christmas time

 –wprowadzenie słownictwa; Santa Claus, sleigh, reindeer, elf, present, Santa’s sack

  wprowadzenie słownictwa z zakresu Santa Claus`s clothes; hat, jacket, trousers, gloves, boots, belt;

– wprowadzenie słownictwa z zakresu Chritmas: angel, bell, ball, paper chain, lights, candle, Christmas tree,Christmas Eve, Christmas card,Christmas carols

– utrwalanie słownictwa z wykorzystaniem zabaw: Throw the beanbag, What`s missing,Memory, Bingo, Christmas train, Chinese whispers, Choose the picture, Give me…

– kształtowanie umiejętności odpowiedzi na pytania: What`s this? What`s colour is …? How many ../balls/ are there? oraz Is it a …/ball/? Yes, it is; No,, it isn`t

Christmas carols

Jingle Bells

Lyrics:

Dashing through the snow.
In a one-horse open sleigh.
O’er the fields we go.
Laughing all the way.
Bells on bobtails ring.
Making spirits bright.
What fun it is to ride and sing…
…a sleighing song tonight.

Oh! Jingle bells. Jingle bells.
Jingle all the way.
Oh what fun it is to ride…
…in a one-horse open sleigh. HEY!

Jingle bells. Jingle bells.
Jingle all the way.
Oh what fun it is to ride…
…in a one-horse open sleigh.

We Wish You a Merry Christmas

Lyrics:

We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas.
And a Happy New Year.

Happy holidays to you, your family, your friends.
Happy holidays. Merry Christmas.
And a Happy New Year.

(Let’s clap!)

We all do a little clapping.
We all do a little clapping.
We all do a little clapping.
Christmas is here.

(Let’s jump!)

We all do a little jumping.
We all do a little jumping.
We all do a little jumping.
Christmas is here.

(Let’s stomp!)

We all do a little stomping.
We all do a little stomping.
We all do a little stomping.
Christmas is here.

(Shhh…let’s whisper.)

We all do a little whispering.
We all do a little whispering.
We all do a little whispering.
Christmas is here.

(Big voices!)

We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas.
And a Happy New Year.

Merry Christmas  -hohohoho

Santa and his reindeer fly across the sky
presents, presents, presents
fly, fly, fly

and he says:

Merry Christmas, Merry Christmas
ho,ho,ho, ho, ho, ho
Merry Christmas, Merry Christmas
Merry Christmas

Look! It’s Santa
Let’s do a Christmas dance
clap our hands
stomp our feet
jump up and down

And we say
Merry Christmas, Merry Christmas
ho,ho,ho, ho, ho, ho
Merry Christmas, Merry Christmas
Merry Christmas

Santa gives us presents….
And it’s a great big
Smile!
We are so happy
Let’s do a Christmas dance

here we go,

clap your hands
clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap
on your knees now
clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap
on your shoulders
clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap
stomp your feet
stomp, stomp, stomp, stomp, stomp, stomp, stomp, stomp, stomp

And we say

Merry Christmas, Merry Christmas
ho,ho,ho, ho, ho, ho
Merry Christmas, Merry Christmas
Merry Christmas

Planujemy wspólne oglądanie w wersji angielskiej film o świątecznych przygodach Kubusia Puchatka