Kłapouszki

Co słychać w grupie – czerwiec 2019

 1. Przyjaciele z różnych stron świata
 • Dzieci z różnych stron świata
 • Dzień radości
 • Zabawy z różnych stron świata
 • Prawa dziecka
 • Ekologia – recycling
 1. Kim będę kiedy dorosnę
 • Nauczyciel
 • Strażak
 • Ekspedientka
 • Lekarz
 • Bezpieczeństwo podczas wakacji
 1. Kolory lata
 • Żółty
 • Zielony
 • Niebieski
 • Czerwony
 1. Czekamy na wakacje
 • Jedziemy nad morze
 • Jedziemy w góry
 • Wakacje na wsi
 • Nad jeziorem
 • Wakacje w mieście

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • Współdecydowanie o wyborze zabawek i zabaw.
 • Podawanie swojego imienia i nazwiska.
 • Określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu.
 • Określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś)
 • Przybliżenie wyglądu dzieci z różnych stron świata (Murzyn, Chińczyk, Eskimos), ich ubiory, zabawy oraz warunki życia.
 • Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu.
 • Słuchanie wierszy, opowiadań – odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu literackiego.
 • Odbieranie, rozumienie i wyrażanie treści przekazywanych przez niewerbalne środki wyrazu: ruch ciała, gest, mimika, spojrzenie.
 • Wykazywanie zainteresowania książką z obrazkami – poznawanie i stosowanie się do zasad prawidłowego korzystania z książeczek  i poszanowanie ich.
 • Wykorzystywanie książek z obrazkami do wzbogacania słownictwa, kształtowania umiejętności wypowiadania się na ich temat, wzajemne zadawanie pytań na temat obrazków.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku ( rozkwit przyrody, zmiana pogody, zmiana ubioru)
 • Rozwiązywanie zagadek o bliskich i znanych przedmiotach, zwierzętach, osobach.
 • Podnoszenie sprawności palców i dłoni- wydzieranie, lepienie, malowanie, składanie, stemplowanie, rysowanie.
 • Kształtowanie wrażliwości muzycznej: słuchanie brzmienia instrumentów, rytmiczne poruszanie się przy muzyce, śpiewanie znanych piosenek z całą grupą i indywidualnie.
 • Słuchanie coraz dłuższych i trudniejszych utworów literackich. Powtarzanie i utrwalanie piosenek, tańców i zabaw przerabianych z dziećmi w czasie roku przedszkolnego.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych kształtujących prawidłową postawę, w zabawach bieżnych  z elementami czworakowania, z   elementami skoku, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem.
 • Coraz lepsze opanowanie prostych czynności samoobsługowych, sprawne ich wykonywanie: mycie rąk, samodzielne jedzenie, prawidłowe trzymanie sztućców, schodzenie po schodach, samodzielne załatwianie potrzeb fizjologicznych.
 • Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas wakacyjnych wędrówek, wycieczek        i zabaw.
 • Utrwalanie zasad warunkujących bezpieczeństwo w sali, łazience, na schodach, w szatni i w ogrodzie.

Nasze wiersze i piosenki:

„Przedszkolak wie”

Każdy przedszkolak dobrze wie,

że słonko w górze śmieje się,

wietrzyk wieje sobie w dal,

morze śpiewa szumem fal.

i każdy przedszkolak pamięta,

że w lesie mieszkają zwierzęta.

 

Każdy przedszkolak dobrze wie,

że lis do nory chowa się,

niedźwiedź lubi słodki miód.

jeżyk tupie tup, tup, tup,

a krowa ma rogi na głowie,

to każdy przedszkolak wam powie.

 

Każdy przedszkolak dobrze wie,

że śnieżek zimą biały jest,

biedroneczka kropki ma,

i czerwone skrzydła dwa,

że czarne są kruki i wrony,

a trawa ma kolor zielony

„Jedzie pociąg pod górę”

Jedzie pociąg pod górę, pod górę, pod górę

W każdym oknie pies Burek, pies Burek, pies Burek

Uwaga stacja tuż, wysiadajcie Burki już

 

Leci, leci samolot, samolot, samolot

Wiezie koty kot-pilot, kot-pilot, kot-pilot,

Uwaga ziemia tuż, wysiadajcie koty już

 

Jadą konne dorożki, dorożki, dorożki

A w dorożkach kokoszki, kokoszki, kokoszki,

Uwaga kurnik tuż, wysiadajcie kury już

 

Płynie, płynie żaglowiec, żaglowiec, żaglowiec

Na żaglowcu sto owiec, sto owiec, sto owiec

Uwaga port tuż, tuż, wysiadajcie owce już

 

Jedzie auto skrzypi oś, skrzypi oś, skrzypi oś,

W aucie siedzi wielkie coś, wielkie coś, wielkie coś,

Uwaga stacja tuż, wysiadajcie cosie już

Nasze plany na czerwiec:

4 czerwca wyjazd do Gospodarstwa Argoturystycznego „Gripol” w Staniszczach Małych;

14 czerwca godz. 15.30  – Festyn rodzinny;

18 czerwca – Dzieci – dzieciom – pożegnanie starszaków z przedszkolem

Zabawy z językiem angielskim

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 15 minut

Utrwalamy umiejętność stosowania form przedstawiania się, opisywania siebie, miejsca zamieszkania i wieku:

Hello! What`s your name? I`m ….. How are you? I`m fine/ good.  

At the Meadow – posługiwanie się nazwami zwierząt żyjących na łące: frog, butterfly, ladybird, stork, spider, frog,  w zabawach; What is missing?;Chinese whispers;  Bingo, Memory, Spider is coming,  Animal`s train.

Odpowiadanie na pytania: What`s this? What colour is … /a frog /? How many …/ ants/ ? – kształtowanie umiejętności samodzielnego zadawania pytań.

I like – umiejętne stosowanie zwrotów: Do you like …frogs? Yes I do / No I don`t w zabawach z wykorzystaniem znanych nazw zwierząt.

Polecenia i gesty – w  czasie zajęć i zabaw wykorzystujemy zwroty: be quiet please, stand up, sit down, make a circle/ train/, choose the picture, give me, show me, listen, repeat please, throw,, look, Let`s sing;

Nasze piosenki

Make a circle

Make a circle big x3, small x3, big x3

Make a circle small x3, hello x3

Make a circle round and round  x3,

Make a circle round and round hello x3

Make a circle up x3 down x3 up x3

Make a circle down x3 now sit down\

The wheels

The wheels on the bus go round and round x3
The wheels on the bus go round and round x2

The door on the bus goes open and shut x3
The door on the bus goes open and shut x2

The wipers on the bus go swish, swish, swish x3
The wipers on the bus go wish, swish, swishx2
The horn on the bus go beep, beep, beep x3
The horn on the bus go beep, beep, beep x2

The people on the bus go up and down x3
The people on the bus go up and down.
The babies on the bus say „Wah, wah, wah x3”
The babies on the bus say „Wah, wah, wah” x2

The mummies on the bus say „Shush, shush, shush” x3
The mummies on the bus say „Shush, shush, shush”x2

Incy Wincy spider

Incy Wincy spider

Climbed up the water spout

Down came the rain

And washed poor

Incy out Out came the sunshine  and dried up all the rain

And Incy Wincy spider

Climbed up the spout again.

Incy Wincy spider

Climbed up the water spout

Down came the rain

And washed poor Incy out

Out came the sunshine  and dried up all the rain

And Incy Wincy spider

Climbed up the spout again.

 

Bye bye. Goodbye

Bye bye. Goodbye.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

I can clap my hands.
I can stamp my feet.
I can clap my hands.
I can stamp my feet.

Bye bye. Goodbye.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.
Bye bye. Goodbye.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

GOODBYE!