Kłapouszki

Co słychać w grupie – luty 2019

 1. Bajki i bajeczki
 • Dobro zawsze zwycięża
 • Prawda zawsze wyjdzie na jaw
 • Należy pomagać innym
 • Nie rozmawiaj z obcymi
 • Słuchaj rodziców
 1. Zabawy w karnawale
 • W karnawale tańcz i szalej
 • Karnawałowe przebieranki
 • Wielki Bal w przedszkolu
 • Walentynki dla chłopczyka i dziewczynki
 • Zabawy z balonami

3.Dawno, dawno temu

 • Zapisane w kamyczkach
 • Skarby Ziemi
 • Kto to jest górnik
 • W prehistorycznym lesie
 • Skąd się bierze sól

4.Dzień i noc

 • Słońce
 • Księżyc i gwiazdy
 • Dzień i noc
 • Dzień w przedszkolu
 • Kolorowe sny

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach
 • Odpowiadanie na pytania, dzielenie się swoimi przeżyciami.
 • Udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
 • Stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy)
 • Naśladowanie zdań poprawnie formułowanych przez dorosłych.
 • Nabywanie nawyku dbania o książki, szanowanie ich.
 • Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu.
 • Ćwiczenia oddechowe połączone z ruchem ciała.
 • Wykorzystanie w zabawie różnych zabawek, przedmiotów.
 • Wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek.
 • Podporządkowywanie się dorosłym dbającym o higienę zmysłów dziecka (np. ściszanie głosu na prośbę dorosłego)
 • Uczestniczenie w zabawach twórczych ( głownie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych)
 • Nucenie piosenek na własna melodię.
 • Słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych , np. muzyki filmowej, poważnej.
 • Malowanie, lepienie – rozwijanie umiejętności plastycznych.
 • Nazywanie podstawowych barw.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych kształtujących postawę, orientacyjno – porządkowych, bieżnych z elementami czworakowania, z elementami skoku, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem.
 • Coraz lepsze opanowanie prostych czynności samoobsługowych, sprawne ich wykonywanie: mycie rąk, samodzielne jedzenie, prawidłowe trzymanie sztućców, schodzenie po schodach, samodzielne załatwianie potrzeb fizjologicznych.
 • Utrwalanie zasad warunkujących bezpieczeństwo w sali, łazience, na schodach, w szatni i w ogrodzie.
 • Zachęcanie do spożywania wszystkich posiłków – zrozumienie właściwego żywienia dla zdrowia dziecka

Nasze wiersze i piosenki:

Była babuleńka 

Była babuleńka rodu ubogiego,
Miała koziołeczka bardzo upartego.
Fik mik, fik mik,
Szwady  rydy, rydy, rach, ciach, ciach
Bardzo upartego.

A ten koziołeczek był bardzo rozpustny,
Wyjadł babuleńce zagonek  kapusty.
Fik mik, fik mik,
Szwady, rydy, rydy, rach ciach, ciach,
Zagonek kapusty.

A weźże  babulko kija sękatego,
I wybijże mocno kozła upartego
Fik mik, fik mik,
Szwady, rydy, rydy, rach ciach, ciach,
Kozła upartego.

„Słoneczko nasze rozchmurz buzię”
Słoneczko późno dzisiaj wstało
I w takim bardzo złym humorze,
I świecić też mu się nie chciało,
Bo mówi, że zimno na dworze.

Lecz gdy piosenkę usłyszało,
To się tak bardzo ucieszyło,
Zza wielkiej chmury zaraz wyszło
I nam radośnie zaświeciło.

Słoneczko nasze, rozchmurz buzie,
Bo nie do twarzy ci w tej chmurze,
Słoneczko nasze, rozchmurz się,
Maszerować z tobą będzie lżej!

Słoneczko nasze rozchmurz pyska,
Bo nie do twarzy ci w chmurzyskach,
Słoneczko nasze, rozchmurz się,
Maszerować z tobą będzie lżej!

Nasze plany na luty:

13 lutego   9.30 – 11.30 – Wielki Bal Karnawałowy w Chatce Puchatka – wszystkie dzieci przebierają się w różne stroje

14 lutego  –  Serce dla hospicjum – akcja charytatywna na rzecz Hospicjum dla dzieci w Opolu

28 lutego – Tłusty Czwartek – spotkanie wszystkich przedszkolaków

Zabawy z językiem angielskim

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 15 minut

It`s winter

wprowadzenie słownictwa z zakresu winter: snow, snow balls, snowman, snowflake, cold

–  wprowadzenie słownictwa z zakresu winter` s clothes; hat, jacket,  gloves, boots, scarf,

– wprowadzenie słownictwa z zakresu make a snowman : bottom, eyes, nose, hat, scarf

– utrwalanie słownictwa z wykorzystaniem zabaw: Throw the beanbag, What`s missing,Memory, Bingo, Winter`s  train, Chinese whispers, Choose the picture, Spider is coming, Make a snowman,Make a winter`s picture,

– kształtowanie umiejętności odpowiedzi na pytania: What`s this? What`s colour is …? How many ../balls/ are there? oraz Is it a …/ball/? Yes, it is; No, it isn`t

Our song

Make a circle

Make a circle big x3, small x3, big x3

Make a circle small x3, hello x3

 

Make a circle round and round  x3,

Make a circle round and round hello x3

 

Make a circle up x3 down x3 up x3

Make a circle down x3 now sit down\

https://www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ

Little snowflake

Snowflake , snowflake
Little snowflake
Little snowflake falling from the sky
Snowflake , snowflake
Little snowflake
Falling falling falling falling falling falling falling falling falling
Falling on my head

Snowflake , snowflake
Little snowflake
Little snowflake falling from the sky
Snowflake , snowflake
Little snowflake
Falling falling falling falling falling falling falling falling falling
Falling on my nose

Snowflake , snowflake
Little snowflake
Little snowflake falling from the sky
Snowflake , snowflake
Little snowflake
Falling falling falling falling falling falling falling falling falling
Falling in my hand

Falling on my head
Falling on my nose
Falling in my hand

Snowflake , snowflake
Little snowflake

https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok

I’m a Little Snowman

I’m a little snowman,

look at me. [Point your index fingers away from your eyes, then point to your

These are my buttons, 1 2 3. [Make a small circle with your thumb and index

finger, then move it down the front of your shirt 3 times.]

These are my eyes and this is my nose. [Point to your eyes with two hands, then

point to your nose with one hand.]

I wear a hat and scarf. [Pretend to put on a hat and wrap a scarf around your

neck.]

Brrr…it’s cold! [Hug yourself and shiver.]

I’m a little snowman, look at me.

These are my buttons, 1 2 3.

These are my eyes and this is my nose.

I wear a hat and scarf. Brrr…it’s cold!

I’m a little snowman, look at me.

These are my buttons, 1 2 3.

These are my eyes and this is my nose.

I wear a hat and scarf. Brrr…it’s cold!

https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k

 

One little finger

One little finger, one little finger, one little finger.Tap tap tap.

Point your finger up.  Point your finger down.

Put it on your head. Head!

 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up.  Point your finger down.

Put it on your nose. Nose!

 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up. Point your finger down.

Put it on your chin. Chin!

 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up. Point your finger down.

Put it on your arm. Arm!

 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up. Point your finger down.

Put it on your leg. Leg!

 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up. Point your finger down.

Put it on your foot. Foot!

Put it on your leg. Leg!

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ