Kłapouszki

Co słychać w grupie – kwiecień 2019

 1. W wiejskiej zagrodzie
 • W gospodarstwie
 • Maszyny rolnicze
 • Rolnik
 • W kurniku
 • Na polu
 1. Słychać śpiew wśród chmur i drzew
 • Ptasie radio
 • Jaki to ptak
 • Szpaki dziwaki
 • Bezpieczne gniazda
 • Plotki o ptakach
 1. Pisanki – jajka malowane
 • Wielkanoc tuż, tuż
 • Znam zwyczaje Wielkanocne
 • Śniadanie Wielkanocne
 • Wielkanocne spotkanie z kogucikiem
 • Wielkanoc to radość dla dzieci.
 1. W zgodzie z naturą
 • Czysto wokół nas
 • Zakręcamy kran
 • Segregujemy śmieci
 • Czyste powietrze
 1. Kto ty jesteś?
 • Legendy polskie
 • Symbole ważne dla każdego Polaka: flaga, godło, hymn.
 • Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • Uświadamianie następstwa pór roku. Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny;
 • Poznawanie cykli produkcyjnych różnych artykułów spożywczych / jak powstaje chleb, skąd się bierze cukier, co powstaje z mleka/
 • Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz, rolnik
 • Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych przełamywanie niechęci.
 • Poznawanie zwierząt żyjących w naturalnym środowisku – nazwa, charakterystyczny wygląd, sposób poruszania się i odżywiania, przystosowanie zwierząt do warunków środowiska.
 • Obserwowanie przylotów ptaków powracających do nas wiosną. Obserwowanie budowanych przez ptaki gniazd i opieki nad młodymi.
 • Rozumienie potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego oraz tworzenie nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, przedszkolu i w najbliższym otoczeniu.
 • Odbieranie, rozumienie i wyrażanie treści przekazywanych przez niewerbalne środki wyrazu: ruch ciała, gest, mimika, spojrzenie.
 • Nabywanie przekonania, że umiem się wypowiadać, jestem słuchany i akceptowany przez innych oraz sam potrafię słuchać.
 • Tworzenie warunków do rozwoju wrażliwości muzycznej, twórczości plastycznej i sprawności ruchowej.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
 • Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
 • Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych
 • Ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni.
 • Doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych.
 • Dzielenie się swoimi przeżyciami związanymi ze świętami.
 • Różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich
 • Ćwiczenia oddechowe połączone z ruchem ciała.
 • Wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami oraz dorosłymi.
 • Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu.
 • Obserwowanie zachowań ludzi w najbliższym otoczeniu podczas przygotowań do Świąt Wielkanocnych: wykonywanie prac porządkowych, dekorowanie pomieszczeń przedszkola, wystaw sklepowych, domów rodzinnych.
 • Zainteresowanie dzieci różnymi sposobami świętowania Wielkanocy – poznawanie symboliki świąt w tradycji Śląska Opolskiego, kroszonki, baranek, szukanie zajączka
 • Nabywanie przekonania, że umiem się wypowiadać, jestem słuchany i akceptowany przez innych oraz sam potrafię słuchać.
 • Podnoszenie sprawności palców i dłoni- wydzieranie, lepienie, malowanie, składanie, stemplowanie, rysowanie.
 • Kształtowanie wrażliwości muzycznej: słuchanie brzmienia instrumentów, rytmiczne poruszanie się przy muzyce, śpiewanie znanych piosenek z całą grupą i indywidualnie
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych kształtujących prawidłową postawę, w zabawach bieżnych  z elementami czworakowania, z   elementami skoku, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem.
 • Coraz lepsze opanowanie prostych czynności samoobsługowych, sprawne ich wykonywanie: mycie rąk, samodzielne jedzenie, prawidłowe trzymanie sztućców, schodzenie po schodach, samodzielne załatwianie potrzeb fizjologicznych.
 • Utrwalanie zasad warunkujących bezpieczeństwo w sali, łazience, na schodach, w szatni i w ogrodzie.
 • Zachęcanie do spożywania wszystkich posiłków – zrozumienie właściwego żywienia dla zdrowia dziecka

Nasze wiersze i piosenki:

U nas na podwórku

Kotek miauczy miau, miau, miau.
Piesek szczeka  hau, hau, hau.
1. Kogut pieje , kurka gdacze,
gęga gąska, kaczka kwacze.
Daj nam szybko jeść!

Kotek miauczy miau, miau, miau.
Piesek szczeka  hau, hau, hau.
2. Krówka muczy, świnka kwiczy,
konik rży, a osioł ryczy.
Zaraz dam wam jeść! /2x

Kurczątka

Kurczątka, kurczątka

w stodole były.

Malutką dziureczką powychodziły.

Widziałeś chłopczyku?

Widziałem Panie.

Malutką dziureczką,

patrzyłem na nie!

Kurczątka, kurczątka

w stodole były.

Malutką dziureczką powychodziły.

Widziałeś dziewczynko?

Widziałem Panie.

Malutką dziureczką,

patrzyłam na nie!

Idzie wiosna

Kiedy wiosna przyjdzie do nas

roześmiana i zielona

razem z wiosna wszystkie dzieci

zaśpiewają tak

ref. Zielona trawa

zielony mech

zielona żaba

rech, rechu, rech.

Rośnie trawa, rosną listki,

rosną szybko dzieci wszystkie

przyfrunęły już bociany

i klekocą tak.

ref. Zielona trawa

zielony mech

zielona żaba

rech, rechu, rech.

W lesie kwitnie już zawilec

obudziły się motyle

A wieczorem na łąkami

słychać żabi śpiew.

ref. Zielona trawa

zielony mech

zielona żaba

rech, rechu, rech

Nasze plany na kwiecień:

10.04.19r. –  pokaz baniek mydlanych w przedszkolu

12.04.19r. – wyjscie do biblioteki na spotkanie „Folklor a święta Wielkanocne”

16.04.19r. – spotkanie wielkanocne w grupie „Kangurków”

24.04.19r. – Teatrzyk „Zaczarowany las” – w przedszkolu

26.04.19r. – spotkanie z okazji Dnia Ziemi w grupie „Tygryski”

29.04.19r. – spotkanie z okazji Dnia Flagi Polski w grupie „Krzysie”

Zabawy z językiem angielskim

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 15 minut

Farm  – posługiwanie się nazwami zwierząt żyjących na wsi: cow, horse, pig, sheep, duck, roaster,  cat, dog, donkey, goat , goose w zabawach; What is missing?;Chinese whispers;  Bingo, Memory, Spider is coming, How does the ….duck say? Animal`s train.

Odpowiadanie na pytania: What`s this? What colour is … /a cat /? How many cats ? – kształtowanie umiejętności samodzielnego zadawania pytań.

I like – umiejętne stosowanie zwrotów: Do you like … cats? Yes I do / No I don`t w zabawach z wykorzystaniem znanych nazw zwierząt. Próby formułowania wypowiedzi I like …/I don`t like…

Polecenia i gesty – w  czasie zajęć i zabaw wykorzystujemy zwroty: be quiet please, stand up, sit down, make a circle/ train/, choose the picture, give me, show me, listen, repeat please, throw,, look, Let`s sing;

Old Mc Donald

Old MacDonald had a farm, EE-I-EE-I-O.
And on that farm he had a cow, EE-I-EE-I-O.
With a moo moo here and a moo moo there
Here a moo, there a moo, everywhere a moo moo
Old MacDonald had a farm, EE-I-EE-I-O.

Old MacDonald had a farm, EE-I-EE-I-O.
And on that farm he had a horse, pig, sheep, duck, rooster.

The wheels

The wheels on the bus go round and round x3
The wheels on the bus go round and round x2

The door on the bus goes open and shut x3
The door on the bus goes open and shut x2

The wipers on the bus go swish, swish, swish x3
The wipers on the bus go wish, swish, swishx2
The horn on the bus go beep, beep, beep x3
The horn on the bus go beep, beep, beep x2

The people on the bus go up and down x3
The people on the bus go up and down.
The babies on the bus say „Wah, wah, wah x3”
The babies on the bus say „Wah, wah, wah” x2

The mummies on the bus say „Shush, shush, shush” x3

The mummies on the bus say „Shush, shush, shush”x2