Kangurki

Co słychać w grupie – grudzień  2018

Tematyka kompleksowa

Świąteczne pocztówki

Zwierzęta zimą

Spotkanie przy wigilijnym stole

Świąteczne zwyczaje

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej (kolejność czynności).
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
 • Wprowadzenie liter k, K, u, U; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
 • Poznanie funkcji instytucji usługowych na przykładzie poczty.
 • Poznanie dawnych i współczesnych sposobów komunikowania się i przesyłania informacji.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 7, 8.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8, 9.

Nasze wiersze i piosenki:

„Zima w lesie”- wiersz

W samym środku lasu

zima zamieszkała.

Drzewa, krzewy śniegiem

w nocy przysypała.

W puchowej pierzynie

las bieleje cały.

Martwią się zwierzęta:

jak zimę przetrwamy?

Niech ludzie usłyszą,

o pomoc wołamy!

Zimą pożywienia

bardzo mało mamy.

 

„Praca leśniczego” – wiersz

Leśniczy często chodzi po lesie.

Zawsze zwierzętom swą pomoc niesie.

Zna każdą ścieżkę krzewy i drzewa,

rozpozna ptaka, który zaśpiewa.

Można go nazwać strażnikiem lasu.

Spędza w nim dużo swojego czasu.

Razem z gajowym sprawdza, jak drwale

ścinają w lesie drzewa wytrwale.

Rozumie o czym las ciągle śpiewa.

Patrzy jak tańczą liście na drzewach.

Powtarza głośno – szanuj przyrodę,

ja ci w tym zawsze chętnie pomogę

 

Polka komputerowa” – piosenka

Mój komputer zachorował,

nie chce mi się zresetować.

Płata figle, żarty stroi,

nawet myszka go się boi.

Ref.: Taka polka komputerowa,

gdy w komputerze wirus się chowa.

Ale polka, ładna polka,

polka komputerowa /2×

Wszystkie gry mi wirus zniszczył,

a komputer tylko piszczy.

Bardzo chore biedaczysko,

coś go łamie w twardym dysku.

Ref.: Taka polka komputerowa…

Dzwonię więc na pogotowie,

pogotowie niech mi powie:

Co mam robić, kto pomoże?

Z komputerem coraz gorzej.

Ref.: Taka polka komputerowa

 

„Już blisko kolęda” – piosenka

 1. Gdy w pokoju wyrośnie choinka,

łańcuszkami, bombkami zaświeci.

Ref.: To znaczy, że już Święta,

że już blisko kolęda,

że Mikołaj przyjedzie do dzieci,

hej, kolęda, kolęda.

 1. Gdy opłatek już leży na stole,

pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie.

Ref.: To znaczy, że już …

III. Gdy upieką się słodkie makowce,

i głos dzwonka z daleka zawoła.

Ref.: To znaczy, że już

To planujemy w  grudniu:

3 grudnia będziemy piec w przedszkolu pierniki

6 grudnia odwiedzi nas Mikołaj. Mamy nadzieję, że obdaruje nas prezentami

7 grudnia przyjdzie do nas do grupy pani Kasia z biblioteki z ciekawymi książeczkami

Wybierzemy się do Muzeum Śląska Opolskiego na warsztaty świąteczne

14 grudnia na godz. 15.30 zapraszamy rodziców na spotkanie bożenarodzeniowe

19 grudnia odbędzie się w naszym przedszkolu wigilijne spotkanie wszystkich mieszkańców „Chatki Puchatka”

 

Zabawy z językiem angielskim

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut

Christmas time

 –wprowadzenie słownictwa; Santa Claus, sleigh, reindeer, elf, present, Santa’s sack

  wprowadzenie słownictwa z zakresu Santa Claus`s clothes; hat, jacket, trousers, gloves, boots, belt;

– wprowadzenie słownictwa z zakresu Chritmas: angel, bell, ball, paper chain, lights, candle, Christmas tree,Christmas Eve, Christmas card,Christmas carols

– utrwalanie słownictwa z wykorzystaniem zabaw: Throw the beanbag, What`s missing,Memory, Bingo, Christmas train, Chinese whispers, Choose the picture, Give me…

– kształtowanie umiejętności odpowiedzi na pytania: What`s this? What`s colour is …? How many ../balls/ are there? oraz Is it a …/ball/? Yes, it is; No,, it isn`t

Christmas carols

Jingle Bells

Lyrics:

Dashing through the snow.
In a one-horse open sleigh.
O’er the fields we go.
Laughing all the way.
Bells on bobtails ring.
Making spirits bright.
What fun it is to ride and sing…
…a sleighing song tonight.

Oh! Jingle bells. Jingle bells.
Jingle all the way.
Oh what fun it is to ride…
…in a one-horse open sleigh. HEY!

Jingle bells. Jingle bells.
Jingle all the way.
Oh what fun it is to ride…
…in a one-horse open sleigh.

We Wish You a Merry Christmas

Lyrics:

We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas.
And a Happy New Year.

Happy holidays to you, your family, your friends.
Happy holidays. Merry Christmas.
And a Happy New Year.

(Let’s clap!)

We all do a little clapping.
We all do a little clapping.
We all do a little clapping.
Christmas is here.

(Let’s jump!)

We all do a little jumping.
We all do a little jumping.
We all do a little jumping.
Christmas is here.

(Let’s stomp!)

We all do a little stomping.
We all do a little stomping.
We all do a little stomping.
Christmas is here.

(Shhh…let’s whisper.)

We all do a little whispering.
We all do a little whispering.
We all do a little whispering.
Christmas is here.

(Big voices!)

We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas.
And a Happy New Year.

Merry Christmas  -hohohoho

Santa and his reindeer fly across the sky
presents, presents, presents
fly, fly, fly

and he says:

Merry Christmas, Merry Christmas
ho,ho,ho, ho, ho, ho
Merry Christmas, Merry Christmas
Merry Christmas

Look! It’s Santa
Let’s do a Christmas dance
clap our hands
stomp our feet
jump up and down

And we say
Merry Christmas, Merry Christmas
ho,ho,ho, ho, ho, ho
Merry Christmas, Merry Christmas
Merry Christmas

Santa gives us presents….
And it’s a great big
Smile!
We are so happy
Let’s do a Christmas dance

here we go,

clap your hands
clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap
on your knees now
clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap
on your shoulders
clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap
stomp your feet
stomp, stomp, stomp, stomp, stomp, stomp, stomp, stomp, stomp

And we say

Merry Christmas, Merry Christmas
ho,ho,ho, ho, ho, ho
Merry Christmas, Merry Christmas
Merry Christmas

 

Planujemy wspólne oglądanie w wersji angielskiej film o świątecznych przygodach Kubusia Puchatka