Kangurki

Co słychać w grupie – czerwiec 2019

Tematyka kompleksowa

Dzień dziecka

Wakacje tuż-tuż

Kolory lata

Do szkoły

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci.
 • Czytanie prostych wyrazów i zdań.
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
 • Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.
 • Dekodowanie i kodowanie informacji za pomocą znaków i liczb.
 • Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
 • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie.
 • Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.
 • Uświadamianie, że wszyscy mają równe prawa.
 • Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi i zwracanie uwagi, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.
 • Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
 • Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta
 • Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.
 • Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.
 • Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.
 • Rozwijanie zainteresowania szkołą jako nowym środowiskiem; umożliwienie poznania i zaaklimatyzowania się w nowym środowisku.
 • Zachęcanie do zastanawiania się nad tym, co może dziecko spotkać w szkole; tworzenie pozytywnego obrazu szkoły.
 • Zabiegi higieniczne – wdrażanie do dbałości o własne zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych; prowadzenie obserwacji dzieci.

Nasze wiersze i piosenki:

„Zostań moim przyjacielem” – wiersz

Zostań moim przyjacielem

i na co dzień i w niedzielę,

ja dla ciebie wszystko zrobię,

nawet deser oddam tobie

i czerwony wóz strażacki,

stare klocki, brata znaczki

i książeczkę z naklejkami,

siostry pudło z zabawkami

i jej ulubione lale

i nie będzie mi żal wcale…

Zostań moim przyjacielem,

dam ci dwie drożdżówki z serem

i kawałek czekolady,

co już zjeść nie dałem rady,

i w kieszeni spodni noszę,

zgódź się, zgódź, tak ładnie proszę!

Dam ci nawet jeden grosik,

co na szczęście możesz nosić…

Wszystkim z tobą się podzielę!

Zostań moim przyjacielem!

 

„Czereśnie i dzieci” – piosenka

Różowe czereśnie pomiędzy listkami,

do niskich gałęzi dosięgamy sami.

Przystawimy sobie drabinkę, stoliczek,

narwiemy czereśni pełniutki koszyczek.

Różowe czereśnie pomiędzy listkami,

do niskich gałęzi dosięgamy sami.

A wróble się śmieją z kłopotów dziecięcych,

bo na czubku drzewa czereśni najwięcej.

Różowe czereśnie pomiędzy listkami,

do niskich gałęzi dosięgamy sami.

Takie są dojrzałe, że aż leci ślinka,

ćwir – ćwir, niepotrzebna wróbelkom drabinka.

Różowe czereśnie pomiędzy listkami,

do niskich gałęzi dosięgamy sami.

Zrobią dzieci kukłę, lecz nie dla zabawki,

będzie straszyć wróble i odganiać kawki.

 

„Już dużo wiem” – piosenka

 1. Nie jestem małym szkrabem,

Nie jestem też berbeciem,

Bo dziecko w moim wieku

Już dużo wie o świecie.

Zapytaj, o co zechcesz.

Usłyszysz wnet odpowiedź.

To wcale nie przechwałki,

Gdy ktoś ma olej w głowie.

Ref.: Umiem liczyć jeden, dwa,

I litery dobrze znam.

Słyszę głoski: u, i, e.

W grupie chętnie bawię się.

 1. Pytają mnie zabawki,

Czy jeszcze o nich myślę.

A ja im odpowiadam:

– No jasne, oczywiście!

I chociaż coraz częściej

zaglądam do książeczek,

Moimi przyjaciółmi

Na pewno wciąż będziecie.

To planujemy w  czerwcu:

04.06 – wyjazd do Staniszczy Małych do gospodarstwa agroturystycznego. Prosimy ubrać dzieci stosownie do pogody.

05.06 ­­– wyjście na kolejną wyprawę z cyklu „Mały Opolanin”

06.06 – udział w maratonie czytania w Bibliotece ul. Dambonia

12.06 – zakończenie przedszkola  – uroczystość z udziałem rodziców

14.06 – Festyn rodzinny „Mamo, tato pobaw się ze mną”

18.06. – Pożegnanie przedszkola – uroczyste spotkanie z wszystkimi mieszkańcami „Chatki Puchatka”

Zabawy z językiem angielskim

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut

Utrwalamy umiejętność stosowania form przedstawiania się, opisywania siebie, miejsca zamieszkania i wieku:

Hello! What`s your name? I`m ….. How are you? I`m fine/ good, wonderful, great, not so good, tired, hungry/ Who are you? I`m a girl/ boy. How old are you? I`m five. Where do you live? I live in Opole  

At the Meadow – posługiwanie się nazwami zwierząt żyjących na łące: frog, butterfly, ladybird, stork, spider, fro0ggrasshopper, ant, w zabawach; What is missing?;Chinese whispers;  Bingo, Memory, Spider is coming,  Animal`s train.

Odpowiadanie na pytania: What`s this? What colour is … /a frog /? How many …/ ants/ ? – kształtowanie umiejętności samodzielnego zadawania pytań.

I like – umiejętne stosowanie zwrotów: Do you like …frogs? Yes I do / No I don`t w zabawach z wykorzystaniem znanych nazw zwierząt. Próby formułowania wypowiedzi I like …/I don`t like…

Polecenia i gesty – w  czasie zajęć i zabaw wykorzystujemy zwroty: be quiet please, stand up, sit down, make a circle/ train/, choose the picture, give me, show me, listen, repeat please, throw,, look, Let`s sing;

Nasze piosenki

Make a circle

Make a circle big x3, small x3, big x3

Make a circle small x3, hello x3

 

Make a circle round and round  x3,

Make a circle round and round hello x3

 

Make a circle up x3 down x3 up x3

Make a circle down x3 now sit down\

The wheels

The wheels on the bus go round and round x3
The wheels on the bus go round and round x2

The door on the bus goes open and shut x3
The door on the bus goes open and shut x2

The wipers on the bus go swish, swish, swish x3
The wipers on the bus go wish, swish, swishx2
The horn on the bus go beep, beep, beep x3
The horn on the bus go beep, beep, beep x2

The people on the bus go up and down x3
The people on the bus go up and down.
The babies on the bus say „Wah, wah, wah x3”
The babies on the bus say „Wah, wah, wah” x2

The mummies on the bus say „Shush, shush, shush” x3
The mummies on the bus say „Shush, shush, shush”x2

 

Hello how are you

Come on, let’s sing.               
Okay!

Hello! (machamy prawą ręką)
Hello! (machamy lewą ręką)
Hello, how are you? ( robimy ukłon) 
Powtarzamy wszystko 2 razy.

I’m good! (kciuk do góry-prawa ręka)
I’m great! (kciuk do góry-lewa ręka)
I’m wonderful! (kciuki do góry-obie ręce, poruszamy bioderkami)
Powtarzamy wszystko 2 razy.

Hello! (machamy prawą ręką)
Hello! (machamy lewą ręką)
Hello, how are you? ( robimy ukłon)
Powtarzamy wszystko 2 razy.

I’m tired. (opuszczamy ramiona w dół i wzdychamy)
I’m hungry.(masujemy się po brzuchu) 
I’m not so good. (kciuki w dół, smutna mina)
Powtarzamy wszystko 2 razy.

Hello! (machamy prawą ręką)
Hello! (machamy lewą ręką)
Hello, how are you? ( robimy ukłon)

 

Incy Wincy spider

Incy Wincy spider

Climbed up the water spout

Down came the rain

And washed poor

Incy out Out came the sunshine  and dried up all the rain

And Incy Wincy spider

Climbed up the spout again.

 

Incy Wincy spider

Climbed up the water spout

Down came the rain

And washed poor Incy out

Out came the sunshine  and dried up all the rain

And Incy Wincy spider

Climbed up the spout again.

Bye bye. Goodbye

Bye bye. Goodbye.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

I can clap my hands.
I can stamp my feet.
I can clap my hands.
I can stamp my feet.

Bye bye. Goodbye.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.
Bye bye. Goodbye.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

GOODBYE!