Chatka Puchatka

„W żadnym innym okresie życia poza dzieciństwem człowiek nie poznaje szybciej i zachłanniej, w żadnym nie wzrasta intensywniej w sensie dzielenia się obowiązkami i działaniami. Dziecko ma chęć i możliwości robić coś we współpracy z innymi, współdziałać z innymi dziećmi w celach konstruowania i planowania oraz pragnie czerpać jak najwięcej od nauczycieli i gorliwie naśladować idealne wzory. ”

( Erich Erickson )

Jesteśmy po to, by stworzyć idealne warunki dla rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego dziecka. Mając na uwadze sformułowane powyżej potrzeby i możliwości dziecka umożliwiamy mu ich realizację poprzez odpowiednio dobrane działania edukacyjno-wychowawcze.

W skład całego zespołu wchodzi grupa ludzi, która wspólnymi siłami działa na rzecz zapewnienia każdemu dziecku najwyższej jakości opieki.

Chatka Puchatka jest krainą, w której spełniają się dziecięce marzenia. To magiczne miejsce pełne słońca, ciepła i radości. W Chatce Puchatka nigdy nie jesteś sam, otaczają Cię inni poszukiwacze przygód, z którymi doświadczasz tego, co najpiękniejsze – świata w całej swej różnorodności. W zabawie z nimi poznajesz smak przyjaźni i radości z wspólnego dochodzenia do zamierzonych celów. Gospodarze Chatki Puchatka pokazują Ci, jak wykorzystać drzemiące w Tobie zdolności, energię, wyobraźnię, ciekawość i naturalną spontaniczność. Do tego miejsca przychodzisz z radością każdego dnia.