Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Publicznym Przedszkolu nr 24 "Chatka Puchatka", o statusie prawnym, danych teleadresowych oraz danych ułatwiających kontakt z nami.