Aktualności - styczeń

Szanowni Rodzice

 • Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 24 „Chatka Puchatka” w Opolu informuje, że w związku z planowanym otwarciem przedszkola z dniem 18.05.2020r. prosi zainteresowanych rodziców o zapoznanie się z Procedurą funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego oraz z załącznikiem nr 2 oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurami  / Strona internetowa przedszkola – http://pp24.opole.pl/procedury.html /
 •   Po dokładnym zapoznaniu się z procedurą proszę o wypełnienie, podpisanie przez rodziców / prawnych opiekunów/ i przesłanie zakodowanego załącznika nr 2 do dnia 13.05.2020r. drogą mailową na adres przedszkola -  E-mail: dyrektor@pp24.opole.pl
 • W dniu 14.05.2020r. na podstawie otrzymanych oświadczeń od rodziców, nastąpi weryfikacja wniosków z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa do opieki. Decyzja o przyjęciu dzieci do przedszkola zostanie przekazana rodzicom w dniu 15.05.2020r.
 • Termin otwarcia przedszkola z dniem 18.05.2020r. może ulec zmianie w zależności od stanu epidemicznego, wytycznych GIS, MEN oraz decyzji Samorządu.
 • Ważne
 • W naszym przedszkolu utworzone będą 4 grupy - w każdej po 8 dzieci
 • / w oparciu o punkt 6 procedury funkcjonowania przedszkola - Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna / .
 • Kryterium tworzenia grup będzie zadeklarowany czas pobytu dziecka
 • w przedszkolu co oznacza, że grupy będą mieszane, a rodzeństwa będą w jednej grupie.
 • W grupach prowadzone będzie tylko działalność opiekuńcza
 • Urszula Kowalewska
 • *********************************************************************

Szanowni Rodzice

 • Informuję, że zakwalifikowanie kandydata nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do przedszkola.
 • Od 4 maja 2020 r. od godz. 800 do 8 maja 2020 r. do godz. 1600 - należy potwierdzić wolę zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola.
 • Druk Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola znajduje się na stronie naboru elektronicznego nabor.pcss.pl/opole w zakładce Dokumenty . Zakodowany scan lub zdjęcie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola należy wysłać drogą mailową na adres przedszkola.
 • Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
 •  Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 24 Urszula Kowalewska
 • ****************************
 • Uwaga Rodzice
 • Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021
 • zostanie umieszczona w zakładce Rekrutacja 30.04.2020r. o godzinie 15.00

 *********************

 • Drodzy Rodzice
 • Zaczęcamy Was do zaglądania do zakładek poszczególnych grup,
 • http://pp24.opole.pl/grupy.html
 • gdzie można znaleźć wiele propozycji zabaw, zadań, piosenek, zabaw ruchowych czy działań plastycznych przygotowanych przez nasze grono pedagogiczne specjalnie dla naszych przedszkolaków.
 • Zajrzyjcie także do kącika dla rodziców
 • http://pp24.opole.pl/k%C4%85cik-dla-rodzic%C3%B3w.html
 • gdzie nasze panie logopedki przygotowały kilka porad jak można z dzieckiem w domu pracować nad jego mową.
 • Serdecznie pozdrawiam Grono Pedagogiczne PP Nr 24 "Chatka Puchatka"
 • ************************************************************
 • Szanowni Państwo,

  W związku rozpoczynającym się od 23 marca br. postępowaniem rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych na rok 2020/2021, z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  informuję, że zmieniają się zasady przyjmowania dokumentacji w okresie 23 marca - 3 kwietnia br., tak by rodzice nie musieli jej dostarczać osobiście.

  Skan wniosków i pozostałych dokumentów będzie można wysłać drogą mailową na adres placówki pierwszego wyboru. Rekomenduje się by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu. 

  Dodatkowo, w przypadku braku możliwości wystawienia przez pracodawcę lub uczelnię/szkolę zaświadczenia o zatrudnieniu bądź uczeniu się w trybie dziennym, dopuszcza się złożenie stosownego oświadczenia, które od dnia 23 marca br. będzie dostępne na stronie internetowej nabor.pcss.pl/opole.

  W sytuacjach skrajnych lub w przypadku napotkania niestandardowych przeszkód związanych z przekazaniem dokumentacji, prosi się o bezpośredni kontakt z Dyrektorem przedszkola pierwszej preferencji.

 • Z poważaniem Urszula Kowalewska Dyrektor PP Nr 24 „Chatka Puchatka”

  *****************************************

 • Szanowni Rodzice

  W tym trudnym dla wszystkich czasie, jakim jest potrzeba izolacji i pozostania w domach. Fundacja TworzyMY Kraków  pragnie wesprzeć rodziców, którzy w najlepszy sposób chcą kreatywnie zająć czas swoich pociech. Dlatego proponujemy,  aby  dzieci przygotowały prace plastyczne lub literackie opowiadające o tym jak wyobrażają sobie świat w 2120 roku. Wszystkie prace, które dotrą do naszej Fundacji za pomocą poczty e-mail, zostaną zamknięte w przygotowywanej kapsule czasu. 

  Zadanie konkursowe brzmi:

 • "Świat za sto lat. Jak go sobie wyobrażasz?" 
   

  Jak wziąć udział w konkursie?

  1. Opracować zadanie konkursowe dowolną techniką plastyczną lub literacką.
  2. Własnoręcznie podpisać dzieło.
  3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy 
  (dostępny na stronie www.tworzymykrakow.org/sercekapsuly).
  4. Zrobić zdjęcie/skan pracy i formularza
  5. Wysłać pracę i formularz na adres: 
  sercekapsuly@tworzymykrakow.org
  4.  W miarę możliwości oryginał pracy i formularza wysłać pocztą na adres Fundacji TworzyMY Kraków.

  Kto może wziąć udział w konkursie?
  Wszyscy! Niezależnie od wieku i umiejętności! W naszej akcji liczy się pomysł na to jak będzie wyglądał świat w 2120 roku.
  Terminy:
  Na prace czekamy do 30 kwietnia. 
  Jakie muszą być warunki techniczne prac?
  •    Prace literackie –  dowolna forma literacka, max. 8000 znaków (opowiadanie, nowela, esej, reportaż, wywiad etc.)
  i/lub
  •    Prace plastyczne – dowolna forma plastyczna nieprzestrzenna, w rozmiarze max. A3 (rysunek, malarstwo, kolaż, komiks, grafika komputerowa, techniki mieszane etc.)
  W do
  Celem przedsięwzięcia jest stworzenie przez uczestników dzieł literackich i plastycznych, które zostaną zamknięte w  powstającej w Krakowie Kapsule Czasu i stanowić będą  jej "Serce".

  Regulaminformularz zgłoszeniowy i  informację  gotową do publikacji na Państwa stronie internetowej (lub dzienniku elektronicznym) znajdą Państwo w aktywnych linkach oraz na stronie: www.tworzymykrakow.org/sercekapsuly.
  Zachęcam również do odwiedzenia naszego profilu na Facebook, gdzie znaleźć można obszerną galerię zdjęć prac trzech dotychczasowych edycji akcji "Serce Kapsuły Czasu".

  Z wyrazami szacunku,
  Joanna Kowalik
  Koordynator Akcji Społecznej "Serce Kapsuły Czasu"
  Fundacja TworzyMY Kraków
  + 48 692 422 717

 • ***********************************
 • Szanowni Państwo,
 • Wymyśliliśmy ten konkurs specjalnie dla Was.
  Chcielibyśmy pomóc zorganizować czas dzieciom i młodzieży podczas tego ciężkiego czasu w jakim się znaleźliśmy.  Konkurs tylko w formie online.

   „U Schabińskiej-Chyrowa Ski” w Chyrowej serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym: „Moje ulubione pierogi”.
 • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży (dzieci przedszkolnych
 • i młodszych oraz uczniów szkół podstawowych i średnich).
 • Zgłoszenia i wysyłka prac na http://chyrowaski.pl/
 •  
 • NAGRODY GWARANTOWANE!
   Szczegóły i wymogi formalne w Regulaminie konkursu , który można znaleźć na naszej stronie
  Termin nadsyłania prac upływa 17.04.2020 r. o godz.12:00
  Telefon: 510 925 000
  Serdecznie zapraszamy!!!
 • ******************************

Drodzy Rodzice,
Z uwagi na zaistniałą sytuację zapraszamy do korzystania z propozycji wspólnych zabaw i zadań z dziećmi w domu, które znajdziecie w zakładkach poszczególnych grup.

Pozdrawiamy Grono Pedagogiczne :-) 

*****************************

Szanowni Państwo,

 W związku rozpoczynającym się od 23 marca br. postępowaniem rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych na rok 2020/2021, z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca br., informuję, że zmieniają się zasady przyjmowania dokumentacji w okresie 23 marca - 3 kwietnia br., tak by rodzice nie musieli jej dostarczać osobiście.

Skan wniosków i pozostałych dokumentów będzie można wysłać drogą mailową na adres placówki pierwszego wyboru. Rekomenduje się, by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu.

 Z poważaniem

Urszula Kowalewska   Dyrektor PP nr 24 „Chatka Puchatka”

**************************************

Szanowni Rodzice,

zgodnie z rekomendacją Prezydenta Miasta Opola, informuję, że od dnia 12 marca do 25 marca 2020 r. zawieszone zostają zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych Miasta Opola, co oznacza, że przedszkola, szkoły i placówki publiczne będą zamknięte. Mając na uwadze dobro, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, prosimy o rozważne zaopiekowanie się dziećmi, przebywanie z nimi w domach, unikanie wszelkich miejsc publicznych, zgromadzeń i wyjazdów poza miejsce zamieszkania.

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałania i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), w przypadku zamknięcia przedszkola (szkoły) do których uczęszcza dziecko (w wieku do lat 8), z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad ww. dzieckiem przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Prosimy o śledzenie strony internetowej Miasta Opola, www.oswiata.opole.pl, przedszkola/ szkoły/placówki oświatowej, gdzie poinformujemy o dalszych działaniach.

Z poważaniem

Urszula Kowalewska Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 24 Chatka Puchatka

*******************************************

Szanowni Państwo,

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, informujemy o zmianach organizacyjnych dotyczących rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole. Zmiany dotyczą sposobu dostarczania do szkół dokumentacji.

Proponowane formy dostarczania dokumentacji to:

 1. Skany dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
 2. Fotografie dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
 3. Mail informujący o zgłoszeniu dziecka do szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.

Rekomenduje się, by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu.

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej. Prosimy o zapoznawanie się z informacjami na stronach internetowych szkół w zakładkach Rekrutacja.

Z poważaniem Urszula Kowalewska 

**************************************************************