Luty 2019

Rekrutacja do przedszkoli publicznych w Opolu na rok szkolny 2019/2020

Informacja dotycząca rekrutacji jest opublikowana na stronie internetowej Opolskiego Serwisu Oświatowego:

http://www.oswiata.opole.pl/rekrutacja/przedszkola

Informacja jest też dostępna na tablicach ogłoszeniowych we wszystkich przedszkolach publicznych.

Rekrutacja do przedszkola odbywa się w następujący sposób:

*DEKLARACJĘ o kontynuacji wychowania przedszkolnego rodzice dzieci w wieku od 3 do 6 lat, już uczęszczających do przedszkola publicznego, pobierają i wypełnioną składają w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza w terminie od 18 lutego od godz. 800 do 22 lutego 2019 r. do godz. 16.00. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września 2019 r. 

*WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola rodzice, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na inne, pobierają i wypełniony składają, w przedszkolu do którego chcą zapisać dziecko, w terminie od 4 marca 2019 r. od godz. 800 do 15 marca 2019 r. do godz. 1600. Przyjęcie kandydata do przedszkola następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy. 

Adres strony naboru elektronicznego „Nabór 2019” http://nabor.pcss.pl/opole

Wielki Bal Karnawałowy w „Chatce Puchatka”😃

13 lutego 2019 r.

Start: godz. 9.30

Program imprezy  – objęty ścisłą tajemnicą

Ale będzie odlotowo, odjazdowo i zabawowo !!!🎈✨🧨🎇🎈

 Podobny obraz

Ps. Liczymy na ciekawe i pomysłowe stroje karnawałowe

❤🧡💛💙💚💜🖤

„Kocham pomagać- pomagam kochać”

To hasło przewodnie tegorocznej akcji

„Serce dla hospicjum”

W ramach tej akcji dzieci przygotują w przedszkolu z paniami niespodzianki walentynkowe, które będą chciały sprzedać swoim rodzicom

W dniach 14 – 15 Lutego 2019 r.

Zebrane pieniądze będą przekazane na wsparcie

Dziecięcego Hospicjum w Opolu

Znalezione obrazy dla zapytania serduszka

28 lutego 2019 r. o godz. 10.00

„Kangurki duże i małe” serdecznie

zapraszają wszystkich mieszkańców „Chatki Puchatka”

na zabawę tłustoczwartkową.

Znalezione obrazy dla zapytania pączki