kwiecień

Rekrutacja do przedszkoli publicznych w Opolu na rok szkolny 2018/2019

Informacja dotycząca rekrutacji jest opublikowana na stronie internetowej Opolskiego Serwisu Oświatowego:

http://www.oswiata.opole.pl

Informacja dostępna jest też w zakładce rekrutacja na naszej stronie internetowej oraz  na tablicy ogłoszeniowej w naszym przedszkolu.

Nasze przedszkole realizuje projekt: „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”.

„Zakątek Kłapouchego”

zaprasza wszystkie przedszkolaki na spotkanie z okazji Dnia Ziemi

Termin: 24 kwietnia godz. 9.00

Hasło przewodnie: „Dzień Ziemi – Dniem zwierząt”

W programie:

 • Przedstawienie pt. „Leśna opowieść”,
 • Zadania i zagadki dla przedszkolaków,
 • Wspólne tańce, śpiewy i zabawy z muzyką

Zadania dla przedszkolaków:

 • W tym dniu każda grupa zmienia swoją nazwę czyli np. Kłapouszki stają się kaczuszkami, a Kangurki kotkami / nowa nazwa związana jest ze światem zwierząt – biedronki, motylki, żółwiki, itp./
 • Po wybraniu nowej nazwy dla swojej grupy – uczymy się piosenki o tym zwierzątku, np.: „Kundel bury”, „Cztery słonie”, „Mucha w mucholocie”, „Sześć małych kaczuszek”, itp.
 • Mile widziane będą symbole zwierząt, których wybrano nazwy np., opaski na głowę, emblematy, właściwy kolor ubrania, itp.

„Zakątek Kłapouchego”

zaprasza wszystkie przedszkolaki wraz z rodzicami do udziału w konkursie plastycznym

„Zwierzątka z odpadów czyli coś z niczego”

Regulamin konkursu:

 • Prace muszą być wykonane wyłącznie z domowych odpadów takich jak: rolki po papierze, korki, butelki plastikowe, wytłaczanki, gazety, opakowania po jogurtach, itp., Nie używamy gotowych nowych materiałów plastycznych takich jak: papier kolorowy, bibuła, gotowe elementy /np. oczy/
 • Prace wykonują dzieci z niewielkim wsparciem rodziców.
 • Gotowe zwierzątka należy dostarczyć do 18 kwietnia do godz. 16.00 do grupy „Zakątek Kłapouchego”
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 kwietnia podczas przedszkolnego spotkania z okazji „Dnia Ziemi”
 • W naszym konkursie liczy się pomysłowość, zaangażowanie i dobra zabawa.
 • Zgłoszone do konkursu prace będą wystawione w szatni naszego przedszkola

Zachęcamy wszystkich chętnych rodziców do wzięcia udziału w plebiscycie nto

„Przedszkole na medal”,

 gdzie można głosować  na nasze przedszkole oraz grupę przedszkolną.

Głosować będzie można  od 13 kwietnia do 24 maja wchodząc na stronę:

www.nto.pl/przedszkolenamedal

DZIĘKUJEMY!!!